Hľadaj

2019.04.21 Santa Messa di Pasqua 2019.04.21 Santa Messa di Pasqua 

Kalendár liturgických slávení pápeža na Pôst a Veľkú noc 2020

Svätá stolica zverejnila kalendár liturgických slávení pápeža Františka na obdobie Pôstu a Veľkonočné sviatky (mesiace február – apríl). Organizované sú podobne ako po predchádzajúce roky. Na duchovné cvičenia pôjde Svätý Otec opäť do Ariccie pri Ríme.

Začiatok Veľkého pôstu na Popolcovú stredu 26. februára bude Svätý Otec sláviť na rímskom Aventíne. O 16.30 bude ako zvyčajne viesť kajúcu štáciovú procesiu z Kostola sv. Anzelma do Baziliky sv. Sabíny, ktorá je titulárnym kostolom kardinála Jozefa Tomka. O 17.00 tu bude pápež predsedať svätej omši spojenej s udelením popolca.

Marec

V marci pápež František spolu s členmi Rímskej kúrie absolvuje tradičné pôstne duchovné cvičenia. Konať sa budú v mestečku Ariccia neďaleko Ríma od nedele 1. marca do piatka 6. marca.

V Pôstnom období Svätý Otec zvyčajne slávi i kajúcu liturgiu v Bazilike sv. Petra. Tento rok sa bude konať v piatok 20. marca o17. hodine.

Apríl

Na úvod Veľkého týždňa, ktorým je Kvetná nedeľa 5. apríla, bude pápež predsedať Eucharistii na Námestí sv. Petra. Svätá omša o 10. bude spojená s palmovou procesiou na pamiatku vstupu Pána do Jeruzalema.

Veľkonočné trojdnie sa tento rok začne 9. apríla. Na Zelený štvrtok bude Svätý Otec o 9.30 sláviť „Omšu svätenia olejov“ (Krizmovú svätú omšu) vo Vatikánskej bazilike. Miesto večerného slávenia na pamiatku ustanovenia Eucharistie, spojeného s umývaním nôh, bude oznámené neskôr.

Veľkopiatkové obrady na pamiatku utrpenia Pána 10. apríla bude pápež sláviť v Bazilike sv. Petra o 17.00.

Na Bielu sobotu 11. apríla bude Petrov nástupca predsedať veľkonočnej vigílii vo Vatikánskej bazilike o 20.30.

Nedeľu zmŕtvychvstania Pána 12. apríla bude pápež celebrovať svätú omšu o 10.00 na Námestí sv. Petra a napoludnie udelí požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) z loggie Baziliky sv. Petra.

Druhá veľkonočná nedeľa 19. apríla je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Na námestí sv. Petra bude Svätý Otec v tento deň sláviť Eucharistiu o 10.30.

-zk-

13 februára 2020, 14:14