Hľadaj

Zbierky meditatácií pápeža Františka nad textami evanjelií Zbierky meditatácií pápeža Františka nad textami evanjelií 

Vyšli meditácie pápeža Františka nad Jánovým evanjeliom

Vyšla zbierka úvahových a meditatívnych textov pápeža Františka venovaných Jánovmu evanjeliu. Kniha nesie názov „Ján. Evanjelium učeníka, ktorý videl a uveril. Spirituálna a pastorálna lektúra“.

Reflexie a meditácie pápeža Františka nad Štvrtým evanjeliom, napísané či ústne prednesené pri rozličných príležitostiach počas jeho doterajšieho pontifikátu, edične zostavil Gianfranco Venturi SDB. Podobne už vyšli zbierky textov pápeža Františka inšpirovaných evanjeliami podľa Matúša, Marka a Lukáša.

Ako vysvetľuje v úvode knihy zostavovateľ, ide o texty zrodené „v meditácii v tichu, v ktorej sa pápež František cvičil už od čias svojej formácie verného nasledovníka sv. Ignáca“. Zozbierané texty predstavujú širokú reflexívnu meditáciu pápeža Františka, „žasnúcu kontempláciu jednorodeného Syna, ktorý bol «od počiatku v lone Otca»“.

Kniha má podnadpis „Spirituálna a pastorálna lektúra“. Témy sú radené voľne, nejde o systematickú exegézu Jánovho evanjelia ani lectio divina úsekov rad za radom, vysvetľuje don Gianfranco Venturi.

Talianske vydanie v rozsahu 784 strán spoločne predstavili 21. januára  vydavateľstvá Edizioni San Paolo a Libreria Editrice Vaticana: Jorge Mario Bergoglio – Papa Francesco: „Giovanni. Il Vangelo del discepolo che vide e credette. Lettura spirituale e pastorale“.

-jb-

22 januára 2020, 12:23