Hľadaj

1578821248610.JPG

V nedeľu Krstu Pána pápež pokrstil v Sixtínskej kaplnke 32 detí

V nedeľu 12. januára Cirkev slávila sviatok Krstu Krista Pána, ktorý je bodkou za Vianočným obdobím a začiatkom liturgického obdobia „Cez rok“. Ako je už tradíciou, pápež František v tento deň celebroval svätú omšu v Sixtínskej kaplnke, pri ktorej udelil krst deťom z rodín vatikánskych zamestnancov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Krst tento rok prijalo celkovo 32 detí, 18 chlapcov a 14 dievčat. Svätý Otec ich hneď v úvode obradu poznačil na čele znakom kríža, čo vzápätí urobili aj ich rodičia. V homílii sa Pápež František prihovoril rodičom stručnými a spontánnymi slovami. Skutočnosť, že priniesli dieťa na krst, nazval „skutkom spravodlivosti“ voči nemu, aby mohlo rásť v milosti Ducha Svätého. Prítomných 29 rodičovských párov a tiež krstných rodičov povzbudil k výchove detí vo viere:

„Tak ako Ježiš, ktorý išiel prijať krst, vy prinášate vaše deti. 

A Ježiš odpovedal Jánovi: «nech sa splní všetko, čo je spravodlivé». Pokrstiť dieťa je aktom spravodlivosti voči nemu. Prečo? Pretože mu v krste dávame poklad, v krste mu dávame záruku: Ducha Svätého.

Dieťa vychádza so silou Ducha vo svojom vnútri, toho Ducha, ktorý ho bude brániť, pomáhať mu počas celého života. Preto je také dôležité pokrstiť ich už v detstve, aby rástli so silou Ducha Svätého.

Toto je odkaz, ktorý som vám dnes chcel odovzdať. Dnes si neste vaše deti s Duchom Svätým vo vnútri a starajte sa o to, aby rástli so svetlom a silou Ducha Svätého, a to katechézou, pomocou, ponaučeniami a príkladom, ktorý im budete dávať doma“.       

Nasledovali litánie so vzývaním všetkých svätých v podaní zboru Sixtínskej kaplnky, ktorý tradične sprevádza krstnú slávnosť v Nedeľu Pánovho krstu. Nad krstiteľnicou pri horiacej veľkonočnej svieci potom pápež František osobne pokrstil „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ všetkých 32 detí, medzi ktorými bolo aj niekoľko dvojčiat. S udeľovaním pomazaní olejom katechumenov a krizmou, ktoré sú súčasťou krstu, mu asistovali biskupi Georg Gaenswein a Fernando Vergez Alzaga.

Záznam slávnosti v Sixtínskej kaplnke
12 januára 2020, 10:55