Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec sa modlil za Čínu a za boj proti Hansenovej chorobe

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 26. januára pápež František v súvislosti s Nedeľou Božieho slova vyzval veriacich k nasledovaniu prvých učeníkov na ceste obrátenia a kráčania v Ježišových stopách, aby ohlasovaním jeho Dobrej zvesti „ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Veriacim na Námestí sv. Petra sa pápež František po úvodnom príhovore, spoločnej modlitbe a udelení požehnania prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry! Dnes po prvý raz slávime Nedeľu Božieho slova, ustanovenú s cieľom sláviť a vždy dokonalejšie prijímať ten dar, ktorý Boh dal a denne dáva svojmu ľudu vo svojom Slove. Ďakujem diecézam a komunitám, ktoré prispeli iniciatívami pre povedomie ústredného miesta Svätého písma v živote Cirkvi.“

Svätý Otec vyzval k modlitbe a rozjímaniu v nasledujúci deň pri pripomienke výročie historického momentu konca nacistických zločinov vo vyhladzovacích táboroch:

„Zajtra je 75. výročie oslobodenia vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Pri pohľade na túto nesmiernu tragédiu, na túto ukrutnosť, je neprípustná ľahostajnosť a je tu povinnosť pamätať. Zajtra sme všetci pozvaní ku chvíli modlitby a uzobranosti, v ktorej si každý vo svojom srdci povieme: už nikdy viac, nikdy viac!“

Pápež František vyzval aj k podpore spoločného úsilia ľudstva v zápase s leprou, odborne nazývanou Hansenova choroba:

„Dnes sa slávi Svetový deň chorých na Hansenovu chorobu. Buďme nablízku všetkým, ktorí sú ňou postihnutí i všetkým, čo im rozličnými spôsobmi preukazujú starostlivosť.“

Svätý Otec dnes vyjadril aj svoju solidaritu s Čínou, ktorej lekári a zdravotníci zápasia so smrtiacim vírusom:

„Chcem tiež byť nablízku a modliť sa za tých, čo ochoreli v dôsledku vírusu, ktorý sa rozšíril v Číne. Nech Pán prijme zosnulých do svojho pokoja, uteší rodiny a posilňuje veľké nasadenie čínskej spoločnosti, ktoré sa už realizuje v boji s epidémiou.“

Po pozdravoch väčších skupín veriacich prítomných na Námestí sv. Petra pozval Svätý Otec k sebe do okna apoštolského paláca dvojicu detí z talianskej Detskej katolíckej akcie. Pri príležitosti záveru 41. ročníka akcie „Karavána pokoja“ chlapec a dievča vo farebných tričkách prečítali svoj list adresovaný Svätému Otcovi. Spomenuli napr. misijné iniciatívy detských spoločenstiev na pomoc rovesníkom v Pakistane a Keni, ako aj okrúhle výročie 150 rokov Katolíckej akcie v rámci Rímskej diecézy. Na záver deti vypustili k nebu desiatky žlto-bielych balónov.     

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium (porov. Mt 4,12-23) nám predstavuje začiatok Ježišovho verejného účinkovania. To sa udialo v Galilei, na periférii v porovnaní s Jeruzalom a v kraji pochybnej povesti kvôli premiešanosti s pohanmi. Z tohto kraja sa neočakávalo nič dobré či nové; avšak, práve tam Ježiš, ktorý vyrastal v galilejskom Nazarete, začína svoje ohlasovanie.

Ježiš ohlasuje ústredné jadro svojho učenia, zhrnuté do výzvy: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (v. 17). Táto zvesť je ako mocný prúd svetla, ktorý prechádza temnotami a rozháňa hmlu, a evokuje Izaiášovo proroctvo, ktoré sa čítava vo vianočnej noci: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo“ (9,1). Príchodom Ježiša, svetla sveta, Boh Otec zjavil ľudstvu svoju blízkosť a priateľstvo. Tie sú nám dané zadarmo, bez našich zásluh. Božia blízkosť a Božie priateľstvo nie sú z našej zásluhy: sú bezodplatným darom od Boha. Tento dar si musíme opatrovať.

Výzvu k obráteniu, ktorú Ježiš adresuje všetkým ľuďom dobrej vôle, možno plne pochopiť práve vo svetle udalosti zjavenia Božieho Syna, nad ktorou sme rozjímali počas uplynulých nedieľ. Veľakrát sa zdá byť nemožné zmeniť život, zanechať cestu egoizmu, zla, zanechať cestu hriechu, lebo sa v úsilí o obrátenie zameriavame príliš na seba samých a na svoje sily, ale nie na Krista a jeho Ducha. Ale naše priľnutie k Pánovi sa nemôže zúžiť iba na osobné úsilie, nie. Veriť niečomu takému by bolo aj hriechom pýchy. Naše priľnutie k Pánovi sa nemôže obmedziť na osobné úsilie, musí naopak vyjadrovať dôverujúcu otvorenosť srdca a mysle pre prijatie Ježišovej Dobrej zvesti. To práve ona – Ježišovo slovo, Ježišova Dobrá zvesť, Evanjelium – je tým, čo mení svet i srdcia! Sme preto povolaní dôverovať Kristovmu slovu, otvoriť sa Otcovmu milosrdenstvu a nechať sa premieňať milosťou Ducha Svätého.

Tu sa začína tá skutočná cesta obrátenia. Práve tak ako sa to stalo prvým učeníkom: stretnutie s božským Učiteľom, s jeho pohľadom, s jeho slovom bolo pre nich popudom nasledovať ho, zmeniť svoj život vložením sa do konkrétnej služby Božiemu kráľovstvu.

Prekvapivé a rozhodujúce stretnutie s Ježišom znamenalo začiatok cesty učeníkov premieňajúc ich v ohlasovateľov a svedkov Božej lásky k jeho ľudu. Kiež sa napodobňovaním týchto prvých poslov a ohlasovateľov Božieho slova môže každý z nás vydať kráčať v stopách Spasiteľa, aby sme ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia.

Nech Panna Mária, ku ktorej sa touto modlitbou Anjel Pána obraciame, posilňuje tieto predsavzatia a podporí ich svojím materským príhovorom.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

26 januára 2020, 19:24