Hľadaj

Vatican News

Pri 75. výročí oslobodenia Auschwitzu pápež prijal delegáciu Wiesenthalovho centra

V pondelok 20. januára prijal pápež František vo Vatikáne delegáciu Centra Simona Wiesenthala pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Mimovládna organizácia s hlavným sídlom v Los Angeles sa zaoberá bojom proti antisemitizmu. Skúma problematiku v historickom i súčasnom kontexte, obhajuje bezpečnosť Židov na celom svete a odovzdáva historickú lekciu z holokaustu pre budúce generácie.

Pápež František sa asi 60-člennej delegácii Centra Simona Wiesenthala prihovoril týmito slovami:

„Drahí priatelia, srdečne vás vítam. Vaše centrum, aktívne po celom svete, sa usiluje bojovať proti všetkým formám antisemitizmu, rasizmu a nenávisti voči menšinám. Po celé desaťročia ste udržiavali kontakty so Svätou stolicou v spoločnej túžbe urobiť svet lepším miestom s úctou voči ľudskej dôstojnosti. Táto dôstojnosť prináleží každej osobe v rovnakej miere, bez ohľadu na jej etnický pôvod, náboženstvo alebo sociálne postavenie. Je zásadne dôležité učiť tolerancii, vzájomnému porozumeniu a náboženskej slobode a podporovať pokoj vo vnútri spoločnosti.“

Svätý Otec v súvislosti s výročím konca holokaustu upozornil na hektiku doby, ktorá  nepraje potrebnému zastaveniu sa a udržiavaniu pamäti:

„Zvlášť pomáhate udržiavať nažive pamiatku holokaustu. O týždeň, 27. januára, bude 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V roku 2016 som tam bol uvažovať a modliť sa v tichu. V našom svete je vo víre činnosti ťažké zastaviť sa, zahľadieť sa dovnútra a v tichu načúvať volaniu trpiaceho ľudstva. Dnešný konzumizmus je aj v plytvaní slovami: koľko zbytočných slov sa vypovie, koľko času sa premrhá pri hádaní, obviňovaní, kričaní urážok, bez skutočného záujmu o to, čo hovoríme. Na druhej strane ticho pomáha udržiavať pamäť živou. Ak stratíme naše spomienky, zničíme našu budúcnosť. Nech výročie tej nevýslovnej krutosti, ktorú ľudstvo odhalilo pred 75 rokmi, slúži ako výzva k zastaveniu sa, stíšeniu a spomínaniu. Musíme to urobiť, aby sme sa nestali ľahostajnými.“

Pri stretnutí s delegáciou Wiesenthalovho centra pápež poukázal aj na prejavy egoizmu, ktorým v súčasnosti treba rovnako čeliť, aby sa predišlo vyvolávaniu nenávisti:

„Je znepokojujúce vidieť v mnohých častiach sveta nárast sebectva a ľahostajnosti, nedostatok záujmu o druhých a postoj, že život je dobrý, pokiaľ je dobrý pre mňa; a ak niečo nevychádza, rozpútava sa hnev a nevraživosť. Toto vytvára živnú pôdu pre formy sektárstva a populizmu, ktoré vidíme okolo nás. Na tejto pôde rýchlo vzbĺkava nenávisť. Len nedávno sme boli svedkami barbarského obnovenia sa prípadov antisemitizmu.

Ešte raz dôrazne odsudzujem každú formu antisemitizmu. Aby sme však riešili príčinu problému, musíme sa zaviazať k preorávaniu pôdy, na ktorej rastie nenávisť, a namiesto toho zasievať pokoj. Pretože práve integráciou a úsilím o porozumenie ostatným účinnejšie uchránime nás samých. Z toho dôvodu je nevyhnutné znovuzačleňovať vysunutých na okraj, vychádzať v ústrety vzdialeným, podporovať tých, ktorých odpisujú ako nemajetných a bez zdrojov, a pomáhať tým, ktorí sú obeťami netolerancie a diskriminácie.“

Svätý Otec pripomenul aj 4. bod koncilovej deklarácie Nostra aetate o spoločnom duchovnom dedičstve židov a kresťanov. S delegáciou Centra Simona Wiesenthala sa rozlúčil hebrejským pozdravom „Šalom!“ a každého aj osobne pozdravil podaním ruky.

20 januára 2020, 17:37