Hľadaj

2020 World Economic Forum in Davos 2020 World Economic Forum in Davos 

Posolstvo pápeža do Davosu: Základný princíp je brať ľudstvo ako jednu rodinu

Pri príležitosti 50. výročia založenia Svetového ekonomického fóra bol tento rok do Davosu pozvaný aj pápež František. Svätý Otec sa účastníkom stretnutia prihovoril prostredníctvom posolstva, ktoré im v jeho mene odovzdal pri otvorení 21. januára kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Stretnutie vplyvných ekonomických lídrov a obchodných inovátorov sa tento rok zameriava na tému „kľúčových  rolí pre súdržný a udržateľný svet“ (Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World).

Pápež František svoje posolstvo adresoval výkonnému predsedovi Svetového ekonomického fóra prof. Klausovi Schwabovi. V úvode oceňuje, že fórum počas svojej existencie poskytovalo „arénu, v ktorej sa môže politická vôľa a vzájomná spolupráca riadiť a posilňovať pri prekonávaní izolacionizmu, individualizmu a ideologickej kolonizácie, ktorá žiaľ priveľmi charakterizuje súčasnú debatu“.

Ďalej Svätý Otec zdôrazňuje, že základným východiskom pri uvažovaní musí byť chápanie ľudstva ako jednej veľkej rodiny:

„Nosnou myšlienkou, na ktorú sa nikdy nesmie zabúdať, je to, že sme všetci členmi jednej ľudskej rodiny. Z tejto skutočnosti vyplýva morálna povinnosť starať sa jeden o druhého, ako aj vzťažný princíp klásť do samého centra verejnej politiky ľudskú osobu, a nie čisto len presadenie moci alebo zisku.“

Pápež pripomína potrebu prekonať čisto krátkodobé technologické a ekonomické prístupy a pamätať pri hľadaní riešenia problémov na etickú dimenziu:

„Až príliš často materialistické a utilitaristické vízie, niekedy skryté, inokedy vychvaľované, vedú k praktikám a štruktúram motivovaným do veľkej miery, ba niekedy i kompletne, sebeckým záujmom. Je preň typické hľadieť na druhých ako na prostriedky na dosiahnutie istého cieľa, a zahŕňa nedostatok solidarity a dobročinnosti, ktorý na druhej strane dáva rásť skutočnej nespravodlivosti, pretože naozaj celostný ľudský rozvoj môže prekvitať len vtedy, keď sú do presadzovania spoločného dobra zahrnutí všetci členovia ľudskej rodiny a môžu k nemu prispievať. Pri hľadaní opravdivého pokroku nezabúdajme, že šliapať po dôstojnosti inej osoby znamená v skutočnosti oslabovať svoju vlastnú hodnotu“.

Pápež v textovom posolstve do Davosu cituje aj výzvu z encykliky Laudato si´ k obnovenému a celostnému etickému prístupu a vízii (č. 141).

-mh, jb-          

21 januára 2020, 13:10