Hľadaj

Pápeža Františka v mene prítomných pozdravil kardinál Barhaneyesus Demerew Souraphiel, arcibiskup Addis Abeby Pápeža Františka v mene prítomných pozdravil kardinál Barhaneyesus Demerew Souraphiel, arcibiskup Addis Abeby

Pápežské etiópske kolégium vo Vatikáne oslavuje storočnicu

Svätý Otec prijal 11. januára vo Vatikáne komunitu Pápežského etiópskeho kolégia, ktoré slávi 100. výročie svojho vzniku. Kolégium, ktoré sídli priamo vo Vatikánskych záhradách, je domovom kňazov z Etiópie a Eritrey, ktorí prichádzajú študovať do Ríma.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Spolu s desiatkami alumnov kolégia prišli na audienciu s pápežom Františkom biskupi z Etiópie a Eritrey pod vedením dvoch metropolitov: arcibiskupa Addis Abeby kardinála Barhaneyesusa Souraphiela a arcibiskupa Asmary Mons. Menghesteaba Tesfamariama. Nechýbali zástupcovia Pápežského východného inštitútu a prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ako aj sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Svätý Otec v úvode príhovoru pripomenul veľkého mnícha Tesfa Siona zo 16. storočia, ktorý je pochovaný v starobylom kostole sv. Štefana tesne za apsidou Vatikánskej baziliky. Pápež ho nazval „Petrom Etiópie“, ktorý „obohatil Rímsku kúriu múdrosťou a postaral sa o vydanie Nového zákona v etiópskom jazyku“. Zacitoval aj jeho slová:

„Ja sám som Etiópčan, pútnik z miesta na miesto... Ale nikde okrem Ríma som nenašiel upokojenie duše a tela; pokoj duše, pretože tu je pravá viera; pokoj tela, pretože som tu našiel Petrovho nástupcu, ktorý nás podporuje v našich potrebách“.

Svätý Otec poukázal na bohatú históriu Katolíckej cirkvi v Etiópii a Eritrei, na jej vzťahy s tamojšou ortodoxnou cirkvou Tewahedo a tiež s príslušníkmi židovského a moslimského náboženstva.  

Uistil aj o svojej modlitbe za tých, ktorí utrpeli v nedávno skončenej etiópsko-eritrejskej vojne:

„Keď sa s vami stretám, myslím na mnohých bratov a sestry z Etiópie a Eritrey, ktorých život je poznačený chudobou, a ešte len pred niekoľkými mesiacmi i bratovražednou vojnou, za ktorej skončenie ďakujeme Pánovi a tým, ktorí sa v týchto dvoch krajinách za to osobne zaslúžili. Vždy sa modlím, aby sa uchovali hodnoty z rokov bolesti prežitej na oboch stranách, a aby už nikdy nenastalo rozdelenie medzi etnikami a medzi krajinami so spoločnými koreňmi.“

Etiópskych a eritrejských kňazov pápež František povzbudil v ich úlohe vytvárania pokoja a dobrých vzťahov, ako aj v sprevádzaní komunít veriacich, ktorí boli prinútení opustiť vlasť a usadili sa v iných krajinách, či už v Európe, ako aj na iných kontinentoch. Na záver požehnal prítomnú komunitu Pápežského etiópskeho kolégia a povzbudil ich uchovávať cirkevné tradície:

„Povzbudzujem vás chrániť vzácnu cirkevnú tradíciu, vždy spojenú s misijným nadšením. Dúfam tiež, že Katolíckej cirkvi vo vašich krajinách bude zaručená sloboda slúžiť spoločnému dobru, či už umožnením vám študentom absolvovať štúdiá v ​​Ríme alebo kdekoľvek inde, ako aj chránením vzdelávacích, zdravotníckych a podporných inštitúcií, v istote, že duchovní pastieri a veriaci chcú spolu so všetkými ostatnými prispievať k dobru a prosperite vašich národov.“

Svätý Otec zveril všetkých pod ochranu Bohorodičky Panny Márie, ku ktorej Cirkev v Etiópii a Eriterei prechováva osobitnú úctu. Tamojší kresťania sa sami nazývajú Resta Maryam, čo znamená „léno Panny Márie“, a každý mesiac sa zverujú do jej milosrdenstva slávením osobitnej mariánskej liturgie Kidana Mehrat (Zmluva milosrdenstva).

11 januára 2020, 18:00