Hľadaj

1577883010412.jpg

Anjel Pána 6. januára: Zo stretnutia s Ježišom sa vráťme iní

Prinášame slová pápeža Františka, ktorými sa pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára 2020 prihovoril z okna Apoštolského paláca okolo 50 tisíc veriacim na Vatikánskom námestí.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Slávime Slávnosť Zjavenia Pána, pripomienku mudrcov z Orientu, ktorí nasledujúc hviezdu prišli do Betlehema navštíviť novonarodeného Mesiáša. Na konci evanjeliového rozprávania (Mt 2,1-12) sa hovorí, že mudrci „keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny“ (v. 12). Inou cestou.

Títo mudrci, pochádzajúci zo vzdialených končín, po dlhej ceste a dlhom, zaiste i namáhavom a ťažkom hľadaní, nachádzajú toho, ktorého túžili poznať. A keď už konečne prídu do cieľa, poklonia sa pred Dieťaťom a jeho matkou, uctia si ho, ponúknu mu svoje vzácne dary. Potom sa neodkladne vydávajú na cestu späť do svojej krajiny. Ale to stretnutie s Dieťaťom ich zmenilo.

Stretnutie s Ježišom mudrcov nezdržiava, naopak, 

vlieva im nový elán vrátiť sa do ich krajiny, aby vyrozprávali, čo videli a radosť, ktorú zakúsili. V tomto sa prejavuje Boží štýl, jeho spôsob zjavenia sa v dejinách. Stretnutie s Bohom nás neblokuje, ale oslobodzuje; neuväzňuje nás, ale vysiela nás na cestu, vracia nás späť na zvyčajné miesta nášho bytia. Miesta sú a budú tie isté, ale my, po stretnutí s Ježišom, nie sme ako pred tým. Stretnutie s Ježišom nás mení, transformuje nás.

Evanjelista Matúš zdôrazňuje, že mudrci sa vrátili do svojej krajiny „inou cestou“ (porov. v. 12). Zmenili svoju cestu na anjelovo varovanie, aby nenarazili na Herodesa a jeho úklady moci. Každé zakúsenie stretnutia s Ježišom nás núti vydať sa inými cestami, lebo od neho pochádza sila dobra, ktorá uzdravuje srdce a odďaľuje nás od zlého.

Anjel Pána - minútový zostrih

Medzi kontinuitou a novosťou vládne múdra dynamika: vrátiť sa „do vlastnej krajiny“, ale „inou cestou“. Z toho vyplýva, že je na nás, aby sme zmenili, premenili náš vlastný spôsob života, hoci naďalej v tom istom prostredí ako vždy, aby sme upravili kritériá posudzovania reality, ktorá nás obklopuje. V tomto je rozdiel medzi pravým Bohom a zradnými bôžikmi, ako sú peniaze, moc, úspech... Medzi Bohom a tými, čo ti sľubujú týchto bôžikov, ako sú veštci, vykladači z karát, čarodejníci.

Rozdiel je v tom, že bôžikovia si nás naväzujú na seba, robia nás závislými na idoloch, a my sa ich zmocňujeme. Pravý Boh nás neuväzňuje, ani sa nenechá nami uväzniť: otvára nám cesty novosti a slobody, pretože on je Otec, ktorý je vždy s nami, aby nás viedol k rastu.

Ak sa stretávaš s Ježišom, ak más s ním duchovné stretnutie, pamätaj: musíš sa vrátiť na tie isté miesta ako vždy, ale inou cestou, iným štýlom. Je to tak, takýto je Duch Svätý, ktorého nám Ježiš dáva, a ktorý nám premieňa srdce.

Prosme svätú Pannu Máriu, aby sme sa mohli stať svedkami Krista tam, kde sme, novým životom, premeneným jeho láskou.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

06 januára 2020, 17:00