Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (Vatican Media)

Svätý Otec zaslal posolstvo mladým na Taizé vo Vroclave

V poľskom Vroclave sa od 28. decembra do 1. januára koná 42. európske stretnutie mladých, organizované komunitou Taizé. Tohtoročná téma znie: „Vždy na ceste, nikdy bez koreňov“.

Posolstvo pápeža Františka podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, poukazuje na svedectvo vydané Cirkvou hostiteľskej krajiny, ktorá je domovinou sv. Jána Pavla II. Zhromaždeným mladým sa prihovára týmito slovami:

„Poľsko je krajina, ktorá svojimi koreňmi čerpá z viery; tieto korene umožnili tomuto národu odolávať veľkým skúškam, keď pohasínala nádej. Objavíte, že sa dá mnohému naučiť od tých, čo zostali verní Kristovi, keď bolo pokušením poddať sa a ísť ľahšou cestou. Títo kresťania mali odvahu veriť v budúcnosť.“

Svätý Otec mladým vo Vroclave praje, aby na stretnutí spolu objavili, že zakorenenie vo viere ich povoláva a pripravuje ísť v ústrety druhým, odpovedať na výzvy spoločnosti a na ohrozenia životného prostredia.

Slovami posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, vydanej ako výsledok synody o mladých, pápež František v posolstve povzbudzuje mladých, aby boli svedkami evanjelia, 

najmä pre chudobných a nešťastných:

„Nečakajte na zajtra, aby ste spolupracovali na premene sveta s vašou energiou, odvahou a kreativitou. ... Vy ste Božím „teraz“, on chce, aby ste prinášali plody.“ (č. 178).

V závere posolstva Svätý Otec požehnáva všetkých účastníkov stretnutia: zhromaždených mladých, bratov Komunity Taizé, ako aj poľské rodiny a farnosti, ktoré im počas týchto dní prejavia pohostinnosť. Organizátori očakávajú účasť okolo 20 tisíc mladých z rôznych krajín Európy.

-mh-

27 decembra 2019, 16:36