Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec vydal apoštolský list Admirabile signum o tradícii betlehemských jaslí

V Prvú adventnú nedeľu 1. decembra pápež František vo františkánskom pútnickom mieste Greccio, 100 km severne od Ríma, slávnostne odovzdal celej Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície betlehemských jaslí. V liste s názvom Admirabile signum (Nádherný obraz) Svätý Otec nabáda k udržiavaniu tejto tradície a k jej oživeniu tam, kde sa vytratila.

„Je to krátky list, ktorý nám môže padnúť na úžitok ako príprava na Vianoce“, povedal Svätý Otec ešte pred odchodom do Greccia, pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na Vatikánskom námestí. Vo františkánskej svätyni Betlehemských jasličiek v mestečku Greccio v diecéze Rieti privítali Svätého Otca popoludní o 16. hodine.

Svätý Otec za prítomnosti miestneho biskupa najprv požehnal chorých a stretol sa s komunitou františkánov a rehoľných sestier. Pri stretnutí s nimi pripomenul hodnotu Božieho daru stvorenia a tiež slová sv. Františka, ktorými posielal svojich bratov k ľuďom: „Ohlasujte Evanjelium, a ak to bude potrebné, tak aj slovami“.

V kaplnke imitujúcej betlehemskú jaskynku Pánovho narodenia Svätý Otec zotrval v tichej modlitbe a na oltári podpísal nový apoštolský list. Vo svätyni slávil aj bohoslužbu slova, pri ktorej sa prihovoril v krátkej homílii. Niekoľkostranový apoštolský list Admirabile signum nakoniec po častiach prečítali viacerí lektori, vrátane detí.

Pápež František bol v Grecciu už po druhý raz. Miesto, kde sv. František vytvoril živý betlehem, navštívil už v januári 2016.

Betlehemská scéna ako vzácna tradícia

V úvode apoštolského listu Admirabile signum, rozdeleného do desiatich bodov, čítame:

„Nádherný obraz vianočných jaslí, tak vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o Vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium vystupujúce zo stránok Svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním.

Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ich na pracovisku, v školách, nemocniciach, väzeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, kde sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený.”

Slovenský preklad apoštolského listu Admirabile signum, verzie vo svetových jazykoch

-jb-

Zostrih z návštevy pápeža Františka v Grecciu
01 decembra 2019, 20:02