Hľadaj

Rada kardinálov sa naposledy stretla v septembri, budúce zasadnutie bude vo februári Rada kardinálov sa naposledy stretla v septembri, budúce zasadnutie bude vo februári 

Rada kardinálov sa zaoberala aj úlohami laikov v Rímskej kúrii

V stredu 4. decembra sa vo Vatikáne skončilo zasadnutie Rady kardinálov, zamerané najmä na dolaďovanie textu návrhu apoštolskej konštitúcie o Rímskej kúrii s pracovným názvom Praedicate evangelium.

Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, práca Rady kardinálov sa tentoraz sústredila na prehĺbenie dvoch aspektov náčrtu novej apoštolskej konštitúcie o Rímskej kúrii. Prvým aspektom sú vzťahy medzi kúriou a biskupskými konferenciami, druhým je prítomnosť laikov, mužov i žien, v rozhodovacích úlohách v úradoch kúrie a v ďalších štruktúrach Cirkvi. Kardináli spolu so Svätým Otcom sa venovali aj skúmaniu teologicko-pastorálnych základov pre spomenuté aspekty.

Z ďalších tém to bolo zhrnutie výsledkov synody o Amazónii a otázka vypracovania posynodálneho dokumentu. K tomuto bodu bol prizvaný kard. Michael Czerny, ktorý bol jedným zo špeciálnych sekretárov synody.

Za prítomnosti kard. Renharda Marxa sa hovorilo aj o spôsobe, akým sa má uberať tzv. synodálna cesta v Nemecku a témy, ktorými sa bude zaoberať.

Ako ďalej informuje Svätá stolica, od septembra dostala Rada kardinálov 

od biskupských konferencií niekoľko odporúčaní ohľadom textu novej apoštolskej konštitúcie, ktorých zvažovanie bude pokračovať do najbližšieho zasadnutia Rady vo februári 2020.       

Na trojdňovom stretnutí sa zúčastnili kardináli Parolin, Maradiaga, Marx, O´Malley, Bertello a Gracias, spolu so sekretárom rady Mons. Semerarom. Svätý Otec bol ako zvyčajne prítomný s výnimkou dnešného dopoludnia, keď sa venoval generálnej audiencii.

-jb-

04 decembra 2019, 19:40