Hľadaj

Vatican News

Pápežov vinš zamestnancom Vatikánu: Nechajme sa obnoviť úsmevom Ježiška

„Môj tohtoročný vinš tentokrát zhrniem do jediného slova: úsmev“. Takto sa pápež František prihovoril vatikánskym zamestnancom pri tradičnom predvianočnom stretnutí v sobotu 21. decembra.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Podnetom pre pápežovo prianie k Vianociam bol zážitok z jeho nedávnej návštevy Thajska – krajiny úsmevu, kde sa ľudia vyznačujú osobitnou prívetivosťou prejavenou úsmevom. „Táto skúsenosť vo mne zostala zapísaná a vedie ma myslieť na úsmev ako na prejav lásky, typicky ľudského citu“, povedal Svätý Otec.

Pri pohľade na novorodeniatko nás to prirodzene vedie k úsmevu, povedal pápež a dodal: „Ak sa aj na jeho maličkej tvári vyčarí úsmev, zakúšame jednoduchý, úprimný pocit... Dieťatko odpovedá na náš pohľad, no jeho úsmev má oveľa väčšiu moc, pretože je nový, čistý, ako pramenistá voda a v nás dospelých prebúdza istú hlbokú nostalgiu detstva“.

Aj betlehemská maštaľka, kde sa narodil Ježiš, sa rozžiarila vďaka úsmevu Božieho dieťaťa a radosti, ktorú vyvolával v srdciach Panny Márie a sv. Jozefa, povedal pápež.

„Ježiš je Božím úsmevom. Prišiel nám zjaviť lásku nebeského Otca, 

jeho dobrotu a prvým spôsobom, akým to urobil, bolo usmievanie sa na jeho rodičov, tak ako každé novorodeniatko tohto sveta. A oni, Panna Mária a sv. Jozef, pre ich veľkú vieru vedeli prijať to posolstvo, rozpoznali v Ježišovom úsmeve milosrdenstvo Boha pre nich a pre všetkých tých, ktorí čakali na jeho príchod, na príchod Mesiáša, Božieho syna, kráľa Izraela.

Najdrahší, v betlehemských jasliach aj my znovuprežívame tú skúsenosť: hľadieť na malého Ježiška, a cítiť, že Boh sa tam na nás usmieva a usmieva sa na všetkých chudobných tohto sveta, na všetkých tých, ktorí očakávajú spásu, ktorí dúfajú v bratskejší svet, kde viac nieto vojen a násilia, kde každý muž a žena môže žiť vo svojej dôstojnosti Božieho syna a dcéry.“

„Vždy sa potrebujeme nechať obnoviť úsmevom Dieťaťa Ježiša. Dovoliť, aby nás jeho bezbranná dobrota očistila od nánosov, ktoré častokrát pokrývajú naše srdcia a zabraňujú nám vydať zo seba to najlepšie.“

„Niekedy sa usmievanie stáva ťažkým, a to z rozličných dôvodov. Vtedy potrebujeme Boží úsmev: Ježiš, jedine on nám môže pomôcť. Jedine on je Spasiteľ a niekedy to konkrétne zakúšame v našom živote.

Inokedy zas všetko ide dobre, no je tu nebezpečenstvo cítiť sa príliš istí a zabudnúť na druhých, ktorí majú ťažkosti. Aj vtedy potrebujeme úsmev Boha, ktorý nás zbavuje falošných istôt a navracia nám chuť jednoduchosti a nezištnosti.“

„Na Vianoce, zúčastňujúc sa liturgie a aj kontemplujúc betlehemskú scénu, nechajme sa očariť úsmevom Boha, ktorý Ježiš prišiel priniesť. On sám je týmto úsmevom. Tak ako Mária, ako Jozef a betlehemskí pastieri, prijmime ho, nechajme sa ním očistiť a aj my budeme môcť druhým priniesť pokorný, jednoduchý úsmev.“

Svätý Otec požiadal odovzdať jeho vianočný vinš všetkým známym, osobitne chorým a starčekom:

„Nech pocítia pohladenie vášho úsmevu. Úsmev je pohladenie. Usmievať sa znamená hladiť, pohladiť srdcom, pohladiť dušou. Zostaňme spojení v modlitbe. Požehnané Vianoce!“

21 decembra 2019, 15:57