Hľadaj

Vatican News

Pápež prijal veľvyslancov 6 krajín: máte poslanie prispievať k pokoju vo svete

Vo štvrtok 19. decembra prijal Svätý Otec na audiencii šesť nových veľvyslancov pri Svätej stolici. Zástupcovia krajín Seychely, Mali, Andorra, Keňa, Lotyšsko a Niger odovzdali pápežovi svoje poverovacie listiny.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Pápež František s radosťou privítal nových veľvyslancov vo Vatikáne a hovoril s nimi o hodnote pokoja vo svete i o ochrane životného prostredia. V úvode príhovoru spomenul blížiaci sa Svetový deň pokoja citovaním čerstvo vydaného posolstva k novému roku:

„Pokoj je túžbou celej ľudskej rodiny. Je to cesta nádeje, ktorá okrem iného zahŕňa dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie.“ 

Prítomných troch veľvyslancov a tri veľvyslankyne Svätý Otec uistil o aktívnej spolupráci Cirkvi na budovaní pokojného sveta:

„Katolícka cirkev sa zo svojej strany usiluje spolupracovať s každým partnerom zodpovedným za rozvoj dobra každej osoby a všetkých národov. Je mojou vrúcnou nádejou, aby vaše poslanie prispievalo nielen k spevňovaniu existujúcich dobrých vzťahov medzi vašimi krajinami a Svätou stolicou, ale aj k budovaniu spravodlivejšieho a pokojného sveta, v ktorom sa ctí a doceňuje ľudský život, jeho dôstojnosť a práva.“

Podľa slov pápeža Františka je prekážkou pokoja aj bezohľadnosť k životnému prostrediu, čiže zneužívanie prírodných zdrojov:

„Náš svet čelí radu komplexných výziev týkajúcich sa udržateľnosti životného prostredia, a to nielen pre prítomnosť, ale aj pre bezprostrednú budúcnosť. Nedávna synoda o amazonskom regióne apelovala na znovudocenenie vzťahov medzi spoločnosťou a zemou, medzi prítomnosťou a minulosťou a medzi skúsenosťou a nádejou. Angažovanosť v zodpovednom správcovstve zeme a jej zdrojov je naliehavou požiadavkou na všetkých stupňoch, od rodinnej výchovy cez spoločenský a verejný život, až po politické a ekonomické rozhodnutia.“

Na záver audiencie Svätý Otec udelil veľvyslancom krajín Seychely, Mali, Andorra, Keňa, Lotyšsko a Niger, ich rodinám, spolupracovníkom i spoluobčanom požehnanie radosti a pokoja so želaním šťastných vianočných sviatkov. 

19 decembra 2019, 14:22