Hľadaj

1576142974099.JPG

Pápež František ocenil 50 rokov práce Kongregácie pre kauzy svätých

Kongregácia pre kauzy svätých slávi tento rok 50. výročia svojho založenia pápežom sv. Pavlom VI. Jej členov a spolupracovníkov pri tejto príležitosti prijal vo štvrtok 12. decembra na osobitnej audiencii Svätý Otec František. Každému z nich osobne poďakoval za ich záslužnú prácu stiskom ruky.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pod vedením prefekta kardinála Giovanniho Angela Becciu prišli členovia kongregácie z radov kardinálov a biskupov, ako aj konzultori a postulátori v kauzách blahorečenia a svätorečenia, najmä z radov rehoľníkov a rehoľníčok. Svätý Otec sa im prihovoril týmito slovami:

„Je to významná príležitosť, ktorá je dôvodom nášho dnešného stretnutia: Kongregácia pre kauzy svätých tento rok dovŕšila polstoročnicu života. V skutočnosti 8. mája 1969 sa sv. Pavol VI. rozhodol nahradiť Kongregáciu posvätných rítov dvoma dikastériami: Kongregáciou pre kauzy svätých a Kongregáciou pre Boží kult. Týmto rozhodnutím umožnil venovať primerané personálne a pracovné kapacity dvom veľkým, jasne odlišným oblastiam, aby lepšie odpovedali jednak na stále početnejšie požiadavky partikulárnych cirkví, ako aj na koncilovú citlivosť.“

„Mnohopočetné blahorečenia a svätorečenia, ktoré sa slávili za posledné desaťročia, naznačujú, že svätí nie sú nedosiahnuteľné ľudské bytosti, ale sú nám blízko a môžu nás podporovať na ceste života. [...] A je dôležité porovnať našu evanjeliovú dôslednosť s rôznymi typmi svätosti, pretože «každý svätý je jedno poslanie; je to projekt Otca na odzrkadlenie a vtelenie jedného aspektu evanjelia v určitom okamihu dejín» (Apošt. exhortácia Gaudete et exsultate, 19).

O konkrétnych skutkoch svätosti v dnešnom každodennom živote Svätý Otec citoval z encykliky Gaudete et exsultate:

„Musíme sa naučiť «vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti; v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb; v chorých, v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. ... Je to mnoho ráz svätosť „vedľajších dverí“, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti» (č. 7).

Prítomných pracovníkov Kongregácie pre kauzy svätých ďalej pápež František povzbudil v ich užitočnej precíznej práci:

„Vaše dikastérium je povolané preskúmavať rôzne okolnosti hrdinskej svätosti, ktorá žiari viditeľnejšie než tá skrytejšia a nenápadnejšia, ktorá je ale rovnako mimoriadna. Svätosť je ozajstným svetlom Cirkvi: ako taká sa kladie na svietnik, aby mohla osvetľovať a viesť na ceste k Bohu všetok vykúpený ľud.

Ide o preverovania každodenne vykonávané vaším dikastériom, ktoré sa oddávna konajú s pedantnosťou a presnosťou v pátracom výskume, so serióznosťou a vycibrenou odbornosťou pri skúmaní procesných a dokumentačných prameňov, s objektívnosťou a prísnosťou pri overovaní a v každom stupni posúdenia ohľadom mučeníctva, hrdinských cností, obetovania života či zázraku.

Sú to zásadné kritériá, vyžadované závažnosťou preberanej matérie, legislatívnymi normami a oprávnenými očakávaniami Božieho ľudu, ktorý sa spolieha na príhovor svätých a inšpiruje sa ich príkladom života. Touto cestou práca Kongregácie umožňuje odstrániť každú nejasnosť a pochybnosť a dosiahnuť úplnú istotu pri vyhlasovaní svätosti.“

Na práci Kongregácie sa podieľajú konzultori – poradcovia v oblasti historickej, teologickej aj medicínskej. Pokiaľ ide o prácu postulátorov jednotlivých káuz, tá si podľa slov Svätého Otca vyžaduje „postoj služby pravde a spolupráce so Svätou stolicou“:

„Nech sa nenechajú viesť materiálnymi pohľadmi a ekonomickými záujmami, nech nehľadajú sebapresadenie a predovšetkým nech sa vyhýbajú všetkému, čo je v rozpore so zmyslom cirkevnej práce, ktorú vykonávajú. Postulátorovi nikdy nesmie chýbať vedomie, že kauzy blahorečení a svätorečení sú skutočnosti duchovného charakteru: nie iba procesného, ale duchovného. Preto sa pri nich musí postupovať s výsostnou evanjeliovou citlivosťou a morálnou prísnosťou.“

Svätý Otec ešte raz zdôraznil duchovný význam káuz svätosti:

„Raz sme hovorili s kardinálom Amatom o nevyhnutnosti zázraku. Chce to zázrak, pretože práve to je ten prst Boží. Bez jasného zásahu Pána nemožno v kanonizačných kauzách pokročiť.“

Na záver pápež František vyjadril ocenenie všetkým pracovníkom kongregácie, že svojou prácou sú „po boku biskupov, aby podporili ich úsilie šíriť povedomie, že svätosť je tou najhlbšou požiadavkou na každého pokrsteného, dušou Cirkvi a prioritným aspektom jej poslania“.

Vo vyše 230-člennej skupine konzultorov a postulátorov boli prítomní aj viacerí zo Slovenska, ako sestra Katarína Krištofová SDR za Kongregáciu Božského vykupiteľa, páter Peter Dikoš SVD za rehoľu verbistov či otec Marek Durlák z Kongregácie pre východné cirkvi.

Pripomeňme, že na čele Kongregácie pre kauzy svätých je od roku 2018 kardinál Angelo Becciu. V úrade sekretára kongregácie je arcibiskup Marcello Bartolucci, podsekretárom je páter Bogusław Stanisław Turek CSMA, rehoľník z Kongregácie sv. Michala archanjela.

Kongregácia pre kauzy svätých práve dnes spustila nový internetový portál, zrealizovaný v spolupráci s Dikastériom pre komunikáciu. Okrem iného tam nájdeme informácie o životnom odkaze okolo 700 blahoslavených a svätých, uznaných poslednými tromi pápežmi. 

12 decembra 2019, 16:39