Hľadaj

1575193754222.JPG

Konžské rytmy pri omši s pápežom Františkom vo Vatikánskej bazilike

V nedeľu 1. decembra slávil Svätý Otec v Bazilike sv. Petra svätú omšu Prvej adventnej nedele s vyše tisíckou veriacich z Konga. Liturgické slávenie bolo podľa špeciálneho rímskeho misála pre diecézy Zaire, s niektorými inkulturačnými prvkami.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Za účasti vyše stovky konžských kňazov, množstva rehoľných sestier a laikov sa svätá omša niesla v radostnej atmosfére spevov. V sprievode kráčali tanečným krokom, ako je to zaužívané v ich vlasti.

Započúvajte sa do rytmov konžských duchovných spevov

Svätý Otec takto vyšiel v ústrety žiadosti konžskej katolíckej komunity v rámci Talianska, ktorá slávi  25 rokov a rovnako aj 25. výročie blahorečenia ich domorodého mučeníka, katechétu menom Isidore Bakanja. Na dnešný deň zároveň pripadá aj liturgická spomienka blahoslavenej mučeníčky Márie-Klementíny Anuarite.

V homílii sa pápež František sústredil na význam vstupu do Adventu ako začiatku liturgického roka, ktorý je Božím pozvaním spoločne kráčať, bdieť, a byť tvorcami pokoja. V súvislosti s Ježišovou výzvou k bdelosti a jeho varovnými slovami poukazujúcimi na dni Noema pred potopou (Mt 24,37), pápež František hovoril o nebezpečenstve konzumizmu, ktorý označil za „vírus, ktorý útočí na vieru v jej koreni“.

Svätý Otec sa pristavil aj pri slovách Izaiášovho proroctva o prekutí mečov na pluhy a kopijí na kosáky (Iz 2,4): „Sú to slová, ktoré nás nútia myslieť aj na vašu vlasť. Modlime sa dnes za pokoj, ktorý je závažne ohrozovný na východe krajiny, osobitne v oblastiach Beni a Minembwe, kde sa rozhárajú konflikty, živené aj zvonka, za spoluvinného mlčania mnohých. Ozbrojené konflikty živené tými, čo sa obohacujú predajom zbraní.“ 

Slávnosť konžskej komunity so Svätým Otcom - zostrih

Konžská komunita ukázala pri svätej omši s pápežom Františkom nádheru muzikálneho bohatstva krajiny, ktorá sa nazýva aj srdcom Afriky. V závere Svätému Otcovi poďakovala v mene celého spoločenstva rehoľná sestra Rita Mboshu Kongo, teologička pôsobiaca na rímskych pápežských univerzitách:

„Vaša Svätosť, slávením omše podľa rímskeho misála pre diecézy Zaire ste preukázali otcovskú starostlivosť a veľkú otvorenosť per cirkvi, ktoré sú na perifériách, základ princípu synodality. Týmto slávením sa cíti byť poctená celá Afrika, a osobitne Konžská demokratická republika. Nedá nám úprimne sa za to nepoďakovať.“

Videozáznam celého slávenia s konžskou komunitou

Aktualizované: 02.12.2019, 17:39

 

01 decembra 2019, 20:36