Hľadaj

1575198255520.JPG

Čo znamená bdieť – Svätý Otec pri Anjel Pána v 1. adventnú nedeľu

V Prvú adventnú nedeľu 1. decembra na poludnie sa Svätý Otec pomodlil s veriacimi na Námestí sv. Petra Anjel Pána a udelil im požehnanie. Vyjadril podporu a solidaritu Iraku, kde naďalej pokračujú protestné manifestácie obyvateľstva v situácii núdze a neistoty, s desiatkami obetí.

Pápež František dal do pozornosti aj skutočnosť, že Dikastérium pre laikov, rodinu a život vytvorilo nový poradný zbor zložený z dvadsiatich mladých ľudí z rozličných geografických oblastí, v duchu požiadaviek, ktoré vyšli z minuloročnej synody.   

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, v prvú nedeľu adventného obdobia začíname nový liturgický rok. V nastávajúce štyri týždne Adventu nás liturgia povedie k sláveniu narodenia Ježiša Krista a zároveň nám pripomenie, že Ježiš Kristus k nám prichádza každý deň nášho života, a vráti sa v sláve na konci časov. Táto istota nás privádza hľadieť na budúcnosť s nádejou, tak ako nás k tomu vyzýva prorok Izaiáš, ktorého slová inšpirované Duchom Svätým nás budú sprevádzať počas celého Adventu.

V prvom dnešnom čítaní prorok Izaiáš predpovedá, že „v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky“ (2,2). Pánov chrám v Jeruzaleme je znázornený ako miesto, na ktoré sa budú zbiehať a na ktorom sa stretnú všetky národy. Po vtelení Božieho Syna sa Ježiš Kristus sám zjavil ako pravý chrám. Izaiášova grandiózna vízia je teda Božím prísľubom a núti nás osvojiť si konanie pútnika kráčajúceho za Kristom, ktorý je zmyslom a koncom celých dejín. Tí, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, ju môžu nájsť iba vtedy, keď pôjdu cestami Pána; na druhej stane však zlo a hriech pochádzajú z toho, že jednotlivci a spoločenské skupiny uprednostňujú cesty nadiktované ich egoistickými záujmami, ktoré vyvolávajú konflikty a vojny. Advent je vhodným časom prijať príchod Ježiša, ktorý prichádza ako ohlasovateľ pokoja, aby nám ukázal Božie cesty.

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš vyzýva, aby sme boli pripravení na jeho príchod: „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24,42). Bdieť neznamená mať otvorené naše fyzické oči, ale mať srdce, ktoré je slobodné a nasmerované tým správnym smerom, čiže pohotové darovať sa a slúžiť. Toto znamená bdieť! Sen, z ktorého sa musíme zobudiť má meno ľahostajnosť, márnivosť, neschopnosť vytvárať skutočné medziľudské vzťahy, neschopnosť ujať sa osamelého, opusteného alebo chorého brata či sestry. Očakávanie príchodu Ježiša Krista teda možno preložiť ako úsilie o bdelosť. Ide najmä o schopnosť údivu pred Božím konaním, pred jeho prekvapeniami, a o to, aby sme mu dali prvé miesto v našom živote. Bdieť tiež konkrétne znamená byť pozornými voči našim blížnym v ťažkostiach, všímať si ich potreby, nečakať na to, kým nás dotyčný alebo dotyčná požiada o pomoc, ale naučiť sa predvídať, konať vopred, tak ako to Boh neustále robí voči nám.“

Nech Mária, bdejúca Panna a Matka nádeje, nás vedie na tejto ceste, nech nám pomáha obrátiť náš pohľad na „Pánov vrch“, na obraz Ježiša Krista, ktorý k sebe priťahuje všetkých ľudí a všetky národy.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

01 decembra 2019, 20:50