Hľadaj

1575118163711.jpg

Školákom zo 43 krajín Svätý Otec poradil tri veci: krásu, dobro a vzájomnosť

Aula Pavla VI. vo Vatikáne sa v sobotu 30. novembra ozývala hlasmi detí a mládeže, medzi ktorými nechýbali ani školáci zo Slovenska. Vyše dvetisíc účastníkov medzinárodného stretnutia s anglickým názvom „I can“ (Ja to dokážem) sa v Ríme od stredy do soboty zameralo na inšpirácie z encykliky Laudato si´ o celostnej ekológii človeka aj životného prostredia. V prostredí školy ide najmä o prekonanie niektorých aspektov školského systému, ktoré môžu byť poznačené strnulosťou.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Chlapci a dievčatá vo veku 6 až 16 rokov sa počas štyroch dní v Ríme mali možnosť spoznať s rovesníkmi zo 43 krajín. V záverečný deň sa všetci spoločne stretli so Svätým Otcom. Pripravili si pre neho niekoľko darčekov a umeleckých čísel. On im porozprával o tom, aké dôležité je vedieť si v živote udržať v súzvuku tri veci: krásu, dobro a vzájomnosť.

Slovo „dobro“ im vysvetlil pápež František v jeho biblickom význame, ktorý chápe celý život ako harmonický celok. Podobne hovoril aj o potrebe vzájomnosti, na rozdiel od individualizmu:

„Milí priatelia, tento váš projekt inšpirovaný encyklikou Laudato si´ nám správne hovorí o tom, že sa nemôžeme stať sobou samými bez tých druhých, bez iných. Nesmieme padnúť do pasce exkluzívnosti. Pochopili ste, že z onoho „Ja to dokážem“ sa musí stať „My to spoločne dokážeme“. Spoločne je to krajšie a účinnejšie!“

Na projekte s názvom Design For Change (Plán na zmenu), koordinovanom Kongregáciou pre katolícku výchovu a talianskou Federáciou škôl a výchovných inštitúcií FIDAE nechýbali ani mladí ľudia zo Slovenska. Skupina 13 žiakov a študentov uršulínskeho Gymnázia Angely Merici v Trnave prišla v sprievode svojich učiteľov. S akciou, ktorá niesla aj označenie „Globálny detský samit“ vyjadrili samotní mladí svoju spokojnosť.

Učiteľom pápež František pripomenul, že „všetci sme povolaní vytvoriť «globálnu výchovnú dedinu», v ktorej sa sieť vzájomných ľudských vzťahov stáva najlepším liekom proti každej forme diskriminácie, násilia a šikanovania“.

Chlapcov a dievčatá Svätý Otec na záver pochválil, že „vedeli odtrhnúť oči od displeja mobilu a vyhrnúť si rukávy, aby sa zapojili sa do služby spoločenstvu“. Stretnutie v Aule Pavla VI. uzavrel spoločnou modlitbou a požehnaním.

30 novembra 2019, 18:10