Hľadaj

Ilustračná snímka: sv. Ján Pavol II. na návšteve pamätníku v japonskej Hirošime 25.2. 1981 Ilustračná snímka: sv. Ján Pavol II. na návšteve pamätníku v japonskej Hirošime 25.2. 1981 

Pred cestou do Japonska Svätý Otec zaslal krajine pozdrav cez video

Tesne pred svojou 32. apoštolskou cestou poslal pápež František videopozdrav obyvateľom Japonska. Hovorí o cieľoch cesty, medzi ktoré patrí ochrana života, zamedzenie jadrových zbraní a posilnenie kultúry dialógu. Teší sa aj na prírodné krásy krajiny.

Do Tokia priletí Svätý Otec v sobotu 23. novembra po predchádzajúcich troch dňoch v Thajsku. Vo videoposolstve publikovanom v pondelok 18. novembra sa obyvateľom Japonska prihovára týmito slovami:

„Drahí priatelia,

počas prípravy na blížiacu sa návštevu Japonska by som vám chcel adresovať tieto slová priateľstva. Motto zvolené pre moju návštevu znie „Chráň všetok Život“. Tento silný inštinkt, ktorý zaznieva v našom srdci, obhajovať hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, nadobúda osobitnú dôležitosť zoči-voči ohrozeniam pokojného spolunažívania, ktorým dnes svet musí čeliť, zvlášť vo vojenských konfliktoch.

Vaša krajina si uvedomuje utrpenie zapríčinené vojnou. Spolu s vami sa modlím, aby sa v  ľudských dejín už nikdy viac neopakovalo vyčíňanie deštruktívnej moci jadrových zbraní. Používať jadrové zbrane je nemorálne.

Viete tiež ako veľmi dôležitá je kultúra dialógu, bratstva, zvlášť medzi rôznymi náboženskými tradíciami, ktorá môže pomáhať prekonávať rozdelenie, podporovať rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a napredovať v integrálnom rozvoji všetkých národov.

Verím, že moja návšteva vás povzbudí na ceste vzájomného rešpektu a stretnutia, vedúcej k spoľahlivému pokoju, ktorá pretrváva v čase a nevracia sa vzad. Pokoj má tento pôvab, že ak je skutočný, necúva. Treba si ho brániť zubami-nechtami.

Budem mať aj príležitosť oceniť tú veľkolepú prírodnú krásu, ktorá vašu krajinu charakterizuje, a vyjadriť spoločnú túžbu podporovať, posilňovať ochranu toho života, ktorý zahŕňa zem, náš spoločný domov, a pre ktorý má vaša kultúra nádherný symbol zakvitnutých čerešní.

Viem, že je mnoho ľudí, ktorí pracujú na príprave návštevy. Úprimne vám ďakujem za túto námahu. A s nádejou, že dni, ktoré spoločne strávime, budú naplnené milosťou a radosťou, vás uisťujem o svojej solidárnej modlitbe, za všetkých a za každého z vás. A prosím vás, modlite sa aj za mňa. Veľká vďaka.“

Počas cesty v dňoch 19. – 26. novembra Svätý Otec navštívi najprv Thajsko a potom Japonsko. Cez video už podobne ako Japoncov pozdravil aj Thajčanov, s ktorými sa stretne v prvej etape.

-mh, jb-

Videopozdrav pápeža Františka do Japonska
18 novembra 2019, 12:47