Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: Jaskyňa zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch Ilustračná snímka: Jaskyňa zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch  

Pápežovo posolstvo chudobným do Lúrd: Schúľte sa k Panne Márii

Cirkev bude 17. novembra už po tretí krát sláviť Svetový deň chudobných. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 14. - 17. novembra koná stretnutie osôb v núdzi a ich priateľov, organizované združením Fratello (Brat) vo francúzskych Lurdoch. Pápež František sa zúčastneným pútnikom prihovoril cez video, v ktorom im pripomína, že sú pokladom Cirkvi a vyzýva ich stať sa apoštolmi Božej nehy.

Už minulý mesiac pozdravil Svätý Otec organizátorov podujatia i jeho budúcim účastníkom cez video zverejnené na sociálnej sieti združenia Fratello. Dva dni pred samotným sviatkom Svetového dňa chudobných adresoval pápež František videoposolstvo všetkým zhromaždeným tohto stretnutia v Lurdoch.

Svätý Otec pútnikom pripomenul osobnosť sv. Bernadety, ktorej sa v Lurdoch kedysi zjavila Panna Mária:

„Zjavila sa Bernadete, chudobnej pastierke. Toto je dobrá správa pre všetkých nás, ktorí sa považujeme za chudobných a maličkých: „To, čo Boh skryl pred múdrymi a rozumnými, zjavil  tým  najmenším“. Boh chce každému zjaviť svoju nežnú prítomnosť.“

Pápež František vo videu oslovil priamo chudobných, ktorým pripomína Božiu lásku k nim a povzbudil ich modliť sa k Bohu, aby šírili svoj súcit po celom svete:

„Vy, ktorí ste pod krížom, možno samy, izolovaní, opustení, bez strechy nad hlavou, nútení opustiť vašu rodinu či vašu krajinu, obete alkoholu, prostitúcie, choroby. Buďte si vedomí, že Boh vás miluje. Boh zvlášť načúva vašej modlitbe. Svet trpí a vaša modlitba Pána dojíma. Vy, ktorí ste maličkí, chudobní, krehkí, ste pokladom Cirkvi. Ste v srdci pápeža, v srdci Márie, v srdci Boha. Zakaždým, keď je váš život pošliapaný, týraný, urážaný, je to Ježiš, ktorý je pošliapaný, týraný, urážaný.“

Svätý Otec povzbudil zhromaždených v Lurdoch k prežívaniu sviatostí, ktoré sú darmi Cirkvi: ku krstu, aby sa stali kresťanmi, k svätej spovedi, v ktorej „nám Boh ukazuje svoju nežnosť a ktorá nás oslobodzuje“, k Eucharistii, v ktorej prijímame samotného Boha a ktorá posilňuje našu vieru a radosť, a k sviatosti pomazania chorých, tak vzácnu pre tých, ktorí sú zranení na tele. Ako povedal pápež, „nik nie je tak chudobný, že by nemal čo dať“, preto chudobných vyzval žiť dobročinnú lásku:

„Poprosme Ducha Svätého, Ducha lásky, aby v nás inšpiroval činy lásky k blížnemu, dobrotivosti k ľuďom okolo nás. Láska zachraňuje svet a Boh chce prísť zachrániť svet cez nás.“

Svätý Otec chudobných vyzval „schúliť sa k Panne Márii“, ktorá je otvorenou bránou Cirkvi a vedie nás k Ježišovi.

Na záver videoposolstva povzbudil Svätý Otec pútnikov, aby sa domov vrátili s nádejou, ako svedkovia Božej lásky a aby okoliu hovorili, že ich pokladom je Ježiš. Zároveň ich vyzval prosiť Pannu Máriu, aby ich urobila apoštolmi Božej nežnosti.

-mh-

15 novembra 2019, 15:20