Hľadaj

2019.11.27 Udienza Generale 2019.11.27 Udienza Generale 

Pápež nadácii z Azerbajdžanu: Dialóg, spolupráca a vzájomné poznávanie

Kultúra dialógu je majstrovskou cestou a vzájomným poznávaním rastieme v bratstve – o tomto hovoril pápež František členom medzinárodnej Nadácie Nizami Ganjavi, ktorých krátko pozdravil v stredu 27. novembra pred generálnou audienciou.

Nadácia založená v Azerbajdžane v roku 2012 nesie meno perzského básnika z 12. storočia a angažuje sa v šírení dialógu medzi kultúrami a národmi. Medzi jej členmi sú aj hlavy štátov a reprezentanti prestížnych medzinárodných organizácií. V Ríme sa dnes skončilo jej niekoľkodňové stretnutie na tému: „Sloboda od násilia: pokoj, bezpečnosť a prevencia konfliktu v agende pre rozvoj 2030“.

Pápež František ocenil angažovanosť nadácie „pri šírení pokoja v dialógu a vo vzájomnej úcte“ a dodal:

„Robíte tak dávajúc do služby svetovej komunity hodnoty a skúsenosti vyzreté počas plnenia vysokých funkcií, ktoré ste zastávali vo svojich krajinách. Osobitne prajem ten najlepší výsledok príspevku, ktorý chcete ponúknuť o výzve klimatických zmien.

Povzbudzujem vás, aby ste napredovali na tejto ceste v presvedčení, že kultúra dialógu je majstrovskou cestou, spolupráca je tým najúčinnejším počínaním a vzájomné poznanie je metódou k rastu v bratstve medzi ľuďmi a národmi (porov. Dokument o ľudskom bratstve, Abú Zabí, 4. február 2019).

-zk-

28 novembra 2019, 18:12