Hľadaj

Vatican News

Pápež František v Thajsku: štvrtok 21. novembra

Apoštolská návšteva pápeža Františka v Thajsku sa dostala do polovice. Svätý Otec sa vo štvrtok dopoludnia stretol s verejnými predstaviteľmi krajiny a navštívil najvyššieho budhistického patriarchu v priestoroch budhistického chrámu. Prišiel aj medzi pacientov a personál nemocnice založenej Cirkvou a súkromne navštívil thajského kráľa. Program dňa vyvrcholil večerným slávením svätej omše na štadióne so 60-tisícovou účasťou.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Oficiálny program návštevy Thajska začal pápež František vo štvrtok 21. novembra návštevou vo vládnom paláci v Bangkoku. Po súkromnom stretnutí s predsedom vlády, generálom Prayuth Chan-o-chaom a zápise do čestnej knihy sa Svätý Otec  stretol s thajskými verejnými predstaviteľmi, politickými i náboženskými, so zástupcami občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom.

Thajský premiér pápeža privítal v mene všetkých obyvateľov 69-miliónovej krajiny, vrátane členov katolíckej komunity, ktorá predstavuje 0,59% populácie. Pripomenul 350. výročie zriadenia Katolíckej misie v Thajsku a 50. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Svätou stolicou a hovoril o krokoch vlády na podporovanie ľudských a občianskych práv a slobôd, na posilňovanie inštitúcie rodiny a sociálnej rovnosti.

Stretnutie s verejnými činiteľmi: Ochrana dôstojnosti žien a detí

Svätý Otec František vo svojom prvom verejnom príhovore na pôde Thajska ocenil udržiavanie duchovných a kultúrnych tradícií, rešpektovanie rozmanitosti a úsilie o harmonické spolunažívanie etník, kultúr a náboženstiev. Zdôraznil odhodlanie katolíckej komunity podieľať sa na udržiavaní tradičných hodnôt a posilňovaní sociálnej spravodlivosti.

Z hlavných bodov programu svojej návštevy pápež zvlášť spomenul stretnutie s čelným predstaviteľom budhistov na podporu medzináboženského dialógu. V oblasti výziev hovoril o globalizácii a svetovej migračnej kríze, o zápase s chudobou, násilím a sociálnou nespravodlivosťou. Osobitný dôraz položil na ochranu žien a detí pred akoukoľvek formou vykorisťovania, otroctva, násilia a zneužitia. V tejto súvislosti povedal:

„... myslím na všetky tie ženy a deti našej doby, ktoré sú zvlášť zranené, 

ktoré boli znásilnené a vystavené akejkoľvek forme vykorisťovania, otroctva, násilia a zneužitia. Vyjadrujem uznanie thajskej vláde za jej úsilie o vykorenenie tejto pliagy a tiež všetkým osobám a organizáciám, ktorí neúnavne pracujú na odstránení tohto zla a ponúkajú cesty prinavrátenia dôstojnosti.

V tomto roku, keď sa slávi tridsiate výročie Dohovoru o právach dieťaťa sme pozvaní reflektovať a s rozhodnosťou, vytrvalosťou a rýchlosťou pracovať na nevyhnutnosti ochrany blaha našich detí, ich sociálneho a intelektuálneho rozvoja, ich prístupu k vzdelaniu, ako aj ich fyzického, psychologického a duchovného dozrievania. Budúcnosť našich národov je vo veľkej miere spojená s tým, ako budeme schopní zabezpečiť našim deťom dôstojnú budúcnosť.“

Hlavné momenty dňa - 1 min.

Návšteva u čelného predstaviteľa budhistov

Dôkazom priateľských vzťahov a medzináboženského dialógu bolo stretnutie pápeža Františka s thajským najvyšším patriarchom budhistov v priestore budhistického chrámu Wat Ratchabophit v centre Bangkoku.

Najvyšší thajský budhistický patriarcha, 92-ročný Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX. prijal návštevu pápeža Františka vo štvrtok 21. novembra v dopoludňajších hodinách. Svätý Otec sa k nemu vybral hneď po svojom stretnutí s verejnými predstaviteľmi krajiny.

Patriarcha prijal pápeža v sprievode skupiny mníchov v ich typických oranžových odevoch. V delegácii Svätej stolice v bielych reverendách s červeným či purpurovým lemom bol aj kardinál Ayuso Guixot, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Stretnutie sa konalo v bohato zdobenej orientálnej sieni so zlatou postavou sediaceho Budhu.

Chrám Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram pochádza z roku 1869 a je označovaný aj ako Kráľovský chrám. Dal ho postaviť významný thajský kráľ Rama V. Chulalonkorn v duchu zvyklostí, že každý monarcha má postaviť vlastný chrám. Vyznačuje sa spojením tradičnej thajskej architektúry s prvkami európskej gotiky. Práve kráľ Rama V. podnikal cesty do Európy a v Ríme navštívil aj pápeža Leva XIII. V roku 1984 sa v Bangkoku na tomto mieste stretol pápež sv. Ján Pavol II. s vtedajším budhistickým patriarchom. Zaujímavosťou je, že v tom istom areáli stojí aj kresťanský kostol.

Historickú udalosť tentoraz neprenášali televízne kamery, no fotografie zdokumentovali srdečnú priateľskú atmosféru na tvárach protagonistov. Ako referuje Tlačové stredisko Svätej stolice, na stretnutí sa hovorilo o hodnote bratstva medzi oboma náboženstvami v prospech pokoja. „Ak sme bratia, môžeme pomôcť svetovému mieru“, chudobným a trpiacim, pretože „pomáhať chudobným je vždy cestou požehnania“ – povedal pápež František.

Hovorilo sa ďalej o hodnote vzdelávania, o úlohe misionárov, ktorí prichádzajú „nie dobývať, ale pomáhať“, pretože „prozelytizmus je zakázaný“. Pápež s budhistickým patriarchom hovoril aj o dôležitosti vzájomnej spolupráce medzi oboma náboženstvami. Na záver si vzájomne požehnali.       

Pri stretnutí pápež František venoval patriarchovi výtlačok „Dokumentu o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie“, podpísaného vo februári v Abú Zabí. „Musíme pracovať spoločne, aby sa naše ľudstvo stalo bratskejším“ – povedal Svätý Otec pri stretnutí. V podobnom duchu vzájomného porozumenia katolíkov a budhistov napísal pápež aj krátky odkaz do pamätnej knihy.

Svedectvo Cirkvi v službe chorým

Pápež František v druhý deň apoštolskej cesty navštívil v poludňajších hodinách thajského času Nemocnicu St. Luis, kde sa prihovoril zdravotníckemu personálu, a potom súkromne navštívil chorých a postihnutých, aby ich mohol, ako povedal, „aspoň trošku sprevádzať v ich utrpení“. Svätý Otec vyzdvihol cennú službu a živé svedectvo starostlivosti o najzraniteľnejších, aké ponúka v Cirkev v Thajsku.  

Medzi zdravotníckym personálom nemocnice nechýbali sestry z Kongregácie sv. Pavla z Chartres, ktorým bol nemocničný komplex zverený ako prvým v roku 1898. Pripomenul to aj riaditeľ nemocnice, keď aj v úvodnom prejave hovoril o minuloročných oslavách 120. výročia jej založenia. Poslaním katolíckych nemocníc ako je táto, nie je podľa jeho slov „podnikanie“, ale láska, súcit, rešpektovanie dôstojnosti a rovnosti medzi ľuďmi.

Službu nemocnice nazval Svätý Otec apoštolátom: „Tento apoštolát a ďalšie podobné by mali byť stále viac znamením a symbolom  vychádzajúcej Cirkvi, ktorá tým, že chce žiť podľa svojho poslania, nachádza odvahu priniesť uzdravujúcu lásku Krista všetkým, ktorí trpia.“

Zdravotnícky personál pápež František povzbudil, aby mali „vystretú ruku“ k pomoci druhým, dôverujúc v ochranu Panny Márie v bolesti i v chorobe. Nemocnici odovzdal ako dar obraz Madony, ktorá jemne objíma dieťa Ježiša. Svätého Otca po nemocnici sprevádzali deti svojím spevom.

Návšteva Nemocnice St. Louis - 1 min.

Svätá omša na štadióne so 60-tisícovou účasťou

Bohatý program dňa zavŕšil pápež František svätou omšou zo spomienky Obetovania Panny Márie. Slávil ju o 18. hodine miestneho času na Národnom športovom štadióne s 30-tisícovou kapacitou. Ďalších 30-tisíc Thajčanov bolo na slávení účastných cez veľkoplošné obrazovky v okolí i na susednom menšom štadióne.

V homílii Svätý Otec veriacich vyzval kráčať stopách svojich prvých misionárov ako misionárski učeníci a vydať sa hľadať svojich trpiacich a spoločensky vyraďovaných bratov a sestry. Osobitne spomenul deti a ženy vystavené prostitúcii, zotročovaných rybárov i ďalšie marginalizované skupiny spoločnosti.

Aktualizované: 21.11.2019, 19:55

21 novembra 2019, 12:57