Hľadaj

Vatican News
2019.11.08 Brian Peddle Superiore Esercito della Salvezza 2019.11.08 Brian Peddle Superiore Esercito della Salvezza  (Vatican Media)

Armáda spásy navštívila pápeža: Nezištná láska je ako vôňa čerstvého chleba

Nezištná a bezpodmienečná láska vedúca k pomoci núdznym je ako vôňa práve upečeného chleba – priťahuje a presviedča. Ona je protiliekom na egoizmy a rozdelenia sveta. Tento odkaz venoval pápež František členom a dobrovoľníkom hnutia Armáda spásy, ktorých prijal na audiencii v piatok 8. novembra.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Armáda spásy (Salvation Army) je medzinárodné protestantské hnutie, ktoré založil metodistický kazateľ William Booth vo Veľkej Británii v roku 1865. Organizácia  s centrálou v Londýne v súčasnosti pôsobí vo viac než 130 krajinách sveta, veľmi známa je najmä v USA. Prítomná je aj na Slovensku: v Bratislave, Plaveckom Štvrtku a Galante.

Hnutie poskytuje duchovné a sociálne služby v duchu kresťanského posolstva, ako je kázanie Evanjelia, nedeľné bohoslužby, biblické vyučovanie a pomoc núdznym. V zhode so svojím názvom má Armáda spásy štruktúru vojenského charakteru a jej oficiálnym odevom sú uniformy.

Svätý Otec pri dnešnom stretnutí ocenil hodnoverné svedectvo o evanjeliovej láske, ktoré vydáva Armáda spásy práve vďaka svojej službe chudobným ľuďom. Zároveň si zaspomínal na svoje detstvo, keď členov tejto organizácie stretol po prvý krát so svojou starou mamou. Tá mu v dobe, keď boli protestanti katolíkmi odsudzovaní, vysvetlila, že sú to dobrí ľudia, lebo pomáhajú núdznym:

„Ako som už niekoľkokrát pripomenul, stretnúc členov Armády spásy som dostal moju prvú lekciu o ekumenizme od mojej starej mamy, pred mnohými rokmi, mal som vtedy štyri roky. Ich príklad pokornej služby tým posledným medzi našimi bratmi a sestrami hovorí výrečnejšie než akékoľvek slovo.“

Svätý Otec pripomenul  slová generála hnutia, s ktorým sa stretol pred piatimi rokmi, že „svätosť presahuje hranice konfesií“. Podľa slov pápeža Františka je tu priestor pre vzájomnú spoluprácu:

„Svätosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych činoch dobroty, solidarity a uzdravenia hovorí k srdcu a potvrdzuje autentickosť nášho učeníctva. Na tejto báze si katolíci a členovia Armády spásy môžu vzájomne pomáhať a čoraz viac spolupracovať so vzájomnou úctou, aj v žití svätosti.“

Ako povedal pápež, takéto spoločné svedectvo je ako kvas z Ježišovho podobenstva, ktorý prekvasí celé cesto:

„Nezištná láska, ktorá inšpiruje gestá služby voči núdznym, nie je len kvasom, ale aj vôňou čerstvo upečeného chleba. Priťahuje a presviedča. Osobitne mladí potrebujú cítiť túto vôňu, pretože koľkokrát chýba v ich každodennej skúsenosti. Vo svete, v ktorom egoizmy a rozdelenia prekypujú, je to práve šľachetná chuť bezpodmienečnej lásky, ktorá slúži ako protiliek a otvára cestu transcendentnému významu našej existencie.“

Svätý Otec členom Armády spásy zároveň poďakoval za ich službu vo Večnom meste, kde sa venujú pomoci bezdomovcom, vylučovaným osobám i boju proti obchodovaniu s ľuďmi a novým formám otroctva.

08 novembra 2019, 15:38