Hľadaj

International Pilgrimage of altar boys and girls of the Coet International Pilgrimage of altar boys and girls of the Coet 

Pápež francúzskym miništrantom: Slúžiť Ježišovi pri oltári i v každodennom živote

Svätý Otec osobne pozval francúzskych miništrantov na púť do Ríma, ktorá sa uskutoční v lete budúceho roku. Urobil tak prostredníctvom krátkeho videa, ktoré odvysielala televízia Konferencie biskupov Francúzska. Veľkú púť francúzskych miništrantov organizuje miestna Cirkev 24. – 28. augusta 2020.

Pápež František miništrantom pripomína, že okrem služby pri oltári sú pozvaní na každodennú misiu. Každému z nich hovorí:

„Pán Ježiš ťa povolal, aby si mu slúžil pri liturgii svätej omše. Je to pre teba jedinečná príležitosť, aby si sa s ním mohol stretnúť, aby si ho viac miloval a aby si sa pre neho nasadil. Avšak, ako si si všimol, svätá omša sa končí slovami kňaza: „Iďte“. Po tom, ako sme slúžili Ježišovi pri omši, sme všetci povolaní slúžiť mu v našom každodennom živote, pri stretnutí s našimi bratmi a s našimi sestrami: sme pozvaní na misiu. Sme pozvaní na misiu, nezabudni na to!“

Dôležitým momentom púte do Ríma je modlitba pri hroboch apoštolov sv. Petra a Pavla, ktorí boli rovnako Ježišom vyslaní na misiu a ktorí zaňho v Ríme vydali svoj život, pokračuje Svätý Otec vo videu pre miništrantov z celého Francúzska:

„Ich odvážne svedectvo bude pre teba povzbudením, aby si vytrval v tvojom nasadení a v tvojom kresťanskom živote, aj napriek protirečeniam a kritikám, ktoré možno stretávaš vo svojom okolí, aj napriek otázkam, ktoré si kladieš, aj napriek námahám, ktoré si to vyžaduje.“

Spoznávanie rovesníkov zdieľajúcich spoločnú vieru a službu je obohatením. Svätý Otec zdôraznil: „Nie sme kresťanmi osamote: všetci spolu sme silnejší, odvážnejší, môžeme zájsť ďalej!“

Miništrantov pápež uistil o svojej modlitbe za nich a ich blízkych a poprosil ich o modlitbu s vysvetlením: „Potrebujem ju, pretože táto práca nie je ľahká!“

-zk-

Videoposolstvo pápeža francúzskym miništrantom
13 novembra 2019, 14:20