Hľadaj

Dokument o ľudskom bratstve bol podpísaný v Abú Zabí 4. februára 2019 Dokument o ľudskom bratstve bol podpísaný v Abú Zabí 4. februára 2019

Náboženstvá nie sú zdroj nenávisti - pápež o význame Abú Zabí

Argentínsky Inštitút medzináboženského dialógu zorganizoval vo Vatikáne stretnutie zamerané na aplikáciu Dokumentu o ľudskom bratstve z Abú Zabí. Účastníkov prijal aj Svätý Otec František.

Na audiencii v pondelok 18. novembra hostí predstavil Svätému Otcovi argentínsky veľvyslanec pri Svätej stolici Rogelio Pfirter. Pápež vyjadril radosť, že Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie, podpísaný 4. februára 2019 v Abú Zabí, prináša ovocie a rozširuje sa aj na americký kontinent.

„Naše náboženské tradície sú nevyhnutným zdrojom inšpirácie pre rozvíjanie kultúry stretnutia“, povedal pápež členom a hosťom Inštitútu medzináboženského dialógu, sídliaceho v Buenos Aires.

Ako ďalej vysvetlil Svätý Otec, svet neustále veriacich hľadí pozoruje a všíma si ich postoje. Predstavuje to výzvu k vzájomnej spolupráci medzi náboženstvami, ako aj s mužmi a ženami dobrej vôle, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo. Je to v záujme účinnej odpovede na mnohé rany nášho sveta, v ktorom podľa slov pápeža Františka chýba predovšetkým nádej.

Dokument o ľudskom bratstve predstavuje určitý jasný program, ktorý Svätý Otec zhrnul týmito slovami:

„Zámerom dokumentu je viesť k osvojeniu si: kultúry dialógu ako cesty, vzájomnej spolupráce ako spôsobu konania, vzájomného spoznávania sa ako metódy a kritéria. Od tejto chvíle je možné tvrdiť, že náboženstvá nie sú uzavretým systémom, ktorý nemožno zmeniť, ale že sú na ceste.“

Na záver audiencie pápež František podnietil členov argentínskeho Inštitútu medzináboženského dialógu, aby sa svojou prácou tiež snažili preukázať, že veriaci sú zdrojom pokoja, a nie násilia:

„Je dôležité ukázať, že my veriaci sme faktorom pokoja pre ľudské spoločenstvo, a takto dáme odpoveď tým, ktorí neprávom obviňujú náboženstvá, že sú podnecovateľmi nenávisti a príčinou násilia. V dnešnom neistom svete dialóg medzi náboženstvami nie je známkou slabosti. Jeho bytostné zdôvodnenie nachádzame v Božom dialógu s ľudstvom.“

-mh, jb-

18 novembra 2019, 17:39