Hľadaj

2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 

Na sviatok sv. Andreja pápež František pozdravil patriarchu Bartolomeja

V dnešný sviatok sv. apoštola Andreja, brata apoštola Petra a patróna Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, zablahoželal Svätý Otec ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi.

„Prostredníctvom mojej delegácie vyjadrujem uistenie o neochvejnom úmysle Katolíckej cirkvi, ako aj svojom vlastnom, pokračovať v našom záväzku pracovať na znovunastolení plného spoločenstva medzi kresťanmi Východu a Západu“, píše v posolstve pápež František.

Pripomína aj tohtoročné 40. výročie zriadenia Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou  a Pravoslávnou cirkvou. Cituje pritom slová pápeža sv. Jána Pavla II., ktoré predniesol pri svojej návšteve u patriarchu Dimitriosa v Konštantínopole 30. novembra 1979 pri založení spomenutej komisie: „Otázka, ktorú by sme si mali klásť, nie je tá, či môžeme znovunastoliť plné spoločenstvo, ale skôr tá, či máme právo zostať oddelení“.

Ako píše ďalej pápež František, úsilie o znovuobnovenie jednoty sa zaiste neobmedzuje len na teologický dialóg, ale zahŕňa úsilie všetkých veriacich, napr. spoluprácou na poli charity: „Spolieham sa na to, že v miestnych kontextoch každý z nás bude stále viac posilňovať každodenný dialóg lásky a života v spoločných duchovných, pastoračných, kultúrnych a charitatívnych projektoch.“  

Vlastnoručne napísaný list pápeža Františka prečítal na záver svätej liturgie v Chráme sv. Juraja v istanbulskom Fanare kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Spolu s trojčlennou vatikánskou delegáciou (kard. Kurt Koch, Mons. Brian Farrell a Mons. Andrea Palmieri) bol na slávnosti sv. Andreja prítomný aj apoštolský nuncius v Turecku Mons. Paul Russell.

-jb-

30 novembra 2019, 14:19