Hľadaj

Vatican News
2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Pápež František s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.  (Vatican Media)

Na sviatok sv. Andreja pápež František pozdravil patriarchu Bartolomeja

V dnešný sviatok sv. apoštola Andreja, brata apoštola Petra a patróna Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, zablahoželal Svätý Otec ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi.

„Prostredníctvom mojej delegácie vyjadrujem uistenie o neochvejnom úmysle Katolíckej cirkvi, ako aj svojom vlastnom, pokračovať v našom záväzku pracovať na znovunastolení plného spoločenstva medzi kresťanmi Východu a Západu“, píše v posolstve pápež František.

Pripomína aj tohtoročné 40. výročie zriadenia Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou  a Pravoslávnou cirkvou. Cituje pritom slová pápeža sv. Jána Pavla II., ktoré predniesol pri svojej návšteve u patriarchu Dimitriosa v Konštantínopole 30. novembra 1979 pri založení spomenutej komisie: „Otázka, ktorú by sme si mali klásť, nie je tá, či môžeme znovunastoliť plné spoločenstvo, ale skôr tá, či máme právo zostať oddelení“.

Ako píše ďalej pápež František, úsilie o znovuobnovenie jednoty sa zaiste neobmedzuje len na teologický dialóg, ale zahŕňa úsilie všetkých veriacich, napr. spoluprácou na poli charity: „Spolieham sa na to, že v miestnych kontextoch každý z nás bude stále viac posilňovať každodenný dialóg lásky a života v spoločných duchovných, pastoračných, kultúrnych a charitatívnych projektoch.“  

Vlastnoručne napísaný list pápeža Františka prečítal na záver svätej liturgie v Chráme sv. Juraja v istanbulskom Fanare kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Spolu s trojčlennou vatikánskou delegáciou (kard. Kurt Koch, Mons. Brian Farrell a Mons. Andrea Palmieri) bol na slávnosti sv. Andreja prítomný aj apoštolský nuncius v Turecku Mons. Paul Russell.

-jb-

30 novembra 2019, 14:19