Hľadaj

1574846358976.jpg

Pri generálnej audiencii Svätý Otec zhrnul cestu do Thajska a Japonska

Pri generálnej audiencii v stredu 27. novembra, ktorá prebiehala za príjemného jesenného počasia na Vatikánskom námestí, sa pápež František vrátil k dňom stráveným na apoštolskej ceste. Vyslovil tiež sústrasť Albánsku postihnutému zemetrasením a oznámil, že 1. decembra navštívi Greccio a vydá list o význame tradície betlehemských jasličiek.

Stretnutie Svätého Otca s pútnikmi otvorilo čítanie záverečných slov Matúšovho evanjelia:

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Pápež František sa veriacim prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Včera som sa vrátil z apoštolskej cesty do Thajska a Japonska, bol to dar, za ktorý som veľmi vďačný Pánovi. Chcem znovu vyjadriť uznanie autoritám a biskupom týchto dvoch krajín, ktoré ma pozvali a prijali s veľkou pozornosťou, a predovšetkým ďakujem thajskému i japonskému ľudu. Táto návšteva ma ešte viac zblížila s týmito národmi a prehĺbila v sympatii k nim: nech ich Boh požehná hojnou prosperitou a pokojom.

Thajsko je starobylé kráľovstvo, ktoré sa výrazne zmodernizovalo. 

Stretnutiami s kráľom, premiérom a ďalšími autoritami som prejavil úctu bohatej duchovnej a kultúrnej tradícii thajského národa, ľudí „milého úsmevu“. Tamojší ľudia sú usmievaví. Povzbudil som ich úsilie o harmóniu medzi rozličnými zložkami národa, ako aj preto, aby ekonomický rozvoj mohol pokračovať v prospech všetkých a aby sa uzdravili rany zneužívania, najmä žien a maloletých.

Budhistické náboženstvo je integrálnou súčasťou dejín a života tohto ľudu, preto som navštívil najvyššieho budhistického patriarchu, pokračujúc na ceste vzájomnej úcty začatej mojimi predchodcami, aby vo svete rástlo spolucítenie a bratstvo. V tomto zmysle bolo veľmi významné aj ekumenické a medzináboženské stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na hlavnej univerzite krajiny.“

Svätý Otec v príhovore zhrnul aj ďalšie momenty osemdňovej apoštolskej cesty, ktorej druhou etapou bolo Japonsko. S mottom „Chráň každý život“ a výzvou skoncovať s jadrovými zbraňami navštívil miesta tragédií v Nagasaki a Hirošime. V Japonsku sa dotkol aj problému technicky vyspelej konzumnej spoločnosti, trpiacej neraz ľudskou samotou a vnútorným prázdnom: 

„Prvými obeťami chýbania zmyslu života sú mladí, 

preto bolo jedno zo stretnutí v Tokiu venované im. Počúval som ich otázky a ich sny: povzbudil som ich, aby sa spolu postavili proti každej forme šikanovania, a zvíťazili nad strachom a uzavretosťou tak, že sa otvoria Božej láske v modlitbe a v službe blížnemu. Ďalších mladých som stretol na Univerzite Sophia, spolu s akademickou komunitou. Táto univerzita, ako všetky katolícke školy, sú v Japonsku veľmi cenené.“

Pápež po týchto slovách vyjadril vďačnosť cisárovi Naruhitovi a Japonsku zaželal, aby mohlo byť „krajinou, ktorá je ťahúňom v prospech spravodlivejšieho a mierovejšieho sveta a harmónie medzi človekom a životným prostredím“. Na závere Svätý Otec zveril národy Thajska i Japonska Božej dobrote a prozreteľnosti.

-mh, jb-

27 novembra 2019, 16:03