Hľadaj

Apoštolát modlitby v novembri: Dialóg a zmierenie pre Blízky východ

„Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.“ K modlitbe na tento úmysel pozýva v mesiaci november Svätý Otec František v rámci iniciatívy Apoštolátu modlitby – svetovej modlitbovej siete pápeža.

Pozvanie k modlitbe adresoval Svätý Otec veriacim už tradične aj prostredníctvom krátkeho videa. Prihovára sa im týmito slovami:

„Na Blízkom východe sa spolunažívanie a dialóg medzi troma monoteistickými náboženstvami zakladá na duchovných a historických putách. Z týchto krajov k nám prišla Dobrá zvesť Pána Ježiša, vzkrieseného pre lásku. Dnes tam mnoho kresťanských komunít spolu s ďalšími židovskými a moslimskými pracuje pre pokoj, zmierenie a odpustenie. Modlime sa, aby sa na Blízkom východe zrodil duch dialógu, duch stretnutia a zmierenia.“

Riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža P. Frédéric Fornos SJ v súvislosti s modlitbovým úmyslom zvoleným Svätým Otcom pripomenul aj odkaz Dokumentu o ľudskom bratstve, podpísaného vo februári tohto roku v Abú Zabí pápežom Františkom a veľkým imámom Al Azharu Al-Tajíbom. Zdôrazňuje sa v ňom príspevok veriacich jednotlivých náboženstiev k rozvíjaniu kultúry dialógu.

Obyvateľstvo Blízkeho východu v súčasnosti tvorí vyše 93% moslimov, okolo 5% kresťanov a menej ako 2% židov. Hoci hranice Blízkeho východu nie sú presne stanovené, bežne sa do tejto oblasti zahŕňajú Bahrajn, Cyprus, Egypt, Irak, Irán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuwait, Libanon, Omán, Palestína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Sýria a Turecko.

Modlitbový úmysel, ktorý na november vybrali v rámci miestnej Cirkvi slovenskí biskupi znie: „Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť“.

-jb-

05 novembra 2019, 17:14