Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätý Otec pozdravil Medzinárodnú kresťanskú námornícku asociáciu

V dňoch 21. - 25. októbra sa v Kaohsingu na Taiwane koná svetová konferencia organizovaná združením kresťanských námorníkov – ICMA, pri príležitosti ktorej sa im pápež František prihovoril krátkym videoposolstvom.

Medzinárodná kresťanská námornícka asociácia (ICMA) pri 50. výročí svojho založenia uskutočnila konferenciu na tému: „50 rokov spoločnej práce pre námorníkov, rybárov a ich rodiny“. Asociácia patrí medzi kresťanské neziskové organizácie, je registrovaná ako charitatívna organizácia v Anglicku a Walese a v súčasnosti zahŕňa viac ako 450 námorníckych centier a 900 námorných kaplánov zo 125 krajín sveta.

Svätý Otec František sa im v krátkom pozdrave cez video prihovára týmito slovami:

„Obraciam sa na vás pozdravom pokoja a dobra pre vás všetkých, drahí delegáti Medzinárodnej kresťanskej námorníckej asociácie.

Zišli ste sa v Kaohsiungu na Taiwane na 11. svetovej konferencii, pri ktorej si pripomínate 50. výročie založenia vášho záslužného združenia. Toto výročie mi ponúka príležitosť vyzvať vás, aby ste pokračovali vo svojej službe človeku na mori s obnoveným ekumenickým duchom.

V týchto dňoch stretnutí a uvažovaní vám prajem, aby ste nachádzali stále účinnejšie formy pomoci námorníkom, rybárom a ich rodinám. Je stále aktuálny Apoštolský list Stella maris z roku 1997, ktorým sv. Ján Pavol II. načrtol základné línie pastoračnej starostlivosti o mnohých ľudí pracujúcich na mori a ich rodiny, ako aj pre tých, ktorí cestujú po mori. V tomto dokumente nás môj predchodca pozval, aby sme pracovali tak, „aby ľudia mora mali dostatok potrebných prostriedkov na vedenie svätého života“ (II. § 2).

Toto pozvanie obnovujem aj ja pre vás všetkých, ktorí zastupujete rozličné kresťanské tradície: môžete pomáhať ľuďom mora poznávať Ježiša Krista a žiť podľa jeho učenia vo vzájomnej úcte a ústretovosti.

Povzbudzujem vás prekonávať ťažkosti, ktoré môžete stretnúť pri vašom povolaní, a cieľavedome rozvíjať ekumenického ducha. Sprevádzam vás svojou modlitbou a požehnaním, ktoré na vás rád zvolávam, na vaše práce v týchto dňoch a na tých, ktorí sú zverení do vašej pastoračnej služby. Nech vás Pán žehná, a prosím, modlite sa za mňa. Ďakujem.“

- mh -

21 októbra 2019, 10:41