Hľadaj

Vatican News

Silný podnet svätého Pavla VI. pre Cirkev Latinskej Ameriky

Kľúčový význam podnetov pápeža sv. Pavla VI. z Evangelii nuntiandi pre vývoj pastoračného a evanjelizačného smerovania Cirkvi v Latinskej Amerike opätovne potvrdil pápež František. S osobným svedectvom sa podelil pri štvrtkovom stretnutí s účastníkmi kongresu organizovaného Pápežským výborom pre historické vedy v rámci 40. výročia Tretej generálnej konferencie latinskoamerického biskupského zboru CELAM v mexickej Pueble.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svätý Otec vo štvrtok 3. októbra prijal vo Vatikáne tri desiatky účastníkov spomenutého kongresu pod vedením pátra Bernarda Arduru OPraem. Pápež František si zaspomínal, ako v čase, keď bol provinciálom argentínskych jezuitov, pozorne a s veľkým záujmom sledoval proces prípravy kontinentálnej konferencie biskupov v Pueble. Z osobnej skúsenosti zvlášť zdôraznil nasledujúce tri skutočnosti:

„Prvou z nich je rozhodnutie sv. Jána Pavla II. uskutočniť svoju prvú apoštolskú cestu práve do Mexika a predniesť otvárací príhovor konferencie, ktorý s jasnosťou naznačil cesty pre jej vývoj. Bolo to ako inaugurácia jeho rozsiahleho pútnického a plodného misionárskeho pontifikátu.“ 

V ďalšom bode pápež František zvlášť zdôraznil zásadný význam apoštolskej exhortácie sv. Pavla VI. Evangelii nuntiandi  nielen pre samotnú prípravu konferencie v Pueble v roku 1979, ale aj pre celý ďalší vývoj, ktorého výsledkom bol aj Dokument z Aparecidy (2007), na ktorého redakcii kardinál Jorge Bergoglio osobne pracoval, a napokon jeho vlastná apoštolská exhortácia Evangelii gaudium (2013).

O apoštolskej exhortácii Pavla VI. z r. 1975 pobádajúcej Cirkev k ohlasovaniu evanjelia ľuďom dnešnej doby sa pápež František vyjadril týmito slovami:

„Evangelii nuntiandi je najlepší pokoncilový pastorálny dokument, ktorý má dodnes svoju platnosť. Poviem vám niečo osobné: keď som bol nútený zostať v Ríme, z dôvodov, ktoré nezáviseli od mojej vôle, poprosil som, aby mi priniesli niekoľko kníh, len zopár, nie viac než sedem, a medzi nimi bol text Evangelii nuntiandi, prvý ktorý som mal a mám ho popodčiarkovaný, Redemptoris Mater sv. Jána Pavla II. so všetkými papiermi, ktoré som si zobral na dávanie duchovných obnov, a dokument z Puebly, celý pozvýrazňovaný rozličnými farbami. To len na ilustráciu toho, ako som to všetko v tej chvíli zblízka sledoval.

Už nemálo krát som zopakoval, že pre mňa je Evangelii nuntiandi rozhodujúcim dokumentom, ako veľké bohatstvo na pokoncilovej ceste Cirkvi. – Ba dokonca Evangelii gaudium je elegantným plagiátom Evangelii nuntiandi a dokumentu z Aparecidy. – Viete, že odtiaľ vychádzam. Idúc v jeho stope a spoločne s Dokumentom z Aparecidy, prišla apoštolská exhortácia Evangelii gaudium.“

„Treťou dôležitou skutočnosťou je to, že prorocké intuície a rozhodnutia z Konferencie v Medellíne boli východiskovým bodom k tomu, aby sa v Pueble urobil ďalší krok vpred na ceste latinskoamerickej Cirkvi k jej zrelosti.“     

Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) bola založená v roku 1955 a združuje 22 biskupských konferencií kontinentu. Jej druhá generálna konferencia sa konala v kolumbijskom Medellíne (1968), tretia v mexickej Pueble (1979), štvrtá v dominikánskom Santo Domingo (1992) a piata a doteraz posledná v brazílskej Aparecide (2007).

04 októbra 2019, 16:41