Hľadaj

Vatican News

Pozvanie Svätého Otca: Sprevádzajme synodu modlitbou

Svätý Otec František pozval všetkých veriacich k modlitbovému sprevádzaniu biskupskej synody venovanej Amazónii. Svoje pozvanie rozšíril v priamom televíznom prenose i cez sociálnu sieť. Špeciálna synoda začala v pondelok 7. októbra v Ríme svoj pracovný program, ktorý potrvá tri týždne, do 27. októbra.

„Prosím vás, aby ste modlitbou sprevádzali túto cirkevnú udalosť, aby sa prežívala v bratskom spoločenstve a v poslušnosti Duchu Svätému, ktorý vždy ukazuje cesty pre dosvedčovanie Evanjelia.“ #SinodoAmazonico

Okrem tohto pondelňajšieho odkazu rozoslaného cez Twitter vyjadril Svätý Otec rovnakú prosbu v nedeľu napoludnie, hneď po slávnostnom otvorení synody svätou omšou. Pri modlitbe Anjel Pána sa prihovoril 

týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, pred chvíľou sa skončilo v Bazilike sv. Petra eucharistické slávenie, ktorým sme začali Špeciálne zhromaždenie Synody biskupov pre oblasť Amazónie. Synodálni otcovia, zjednotení okolo Petrovho nástupcu, budú počas troch týždňov uvažovať nad misiou Cirkvi v Amazónii, nad evanjelizáciou a nad podporovaním celostnej ekológie. Prosím vás o modlitbové sprevádzanie tohto cirkevného podujatia, aby sa prežívalo v bratskom spoločenstve a v poddajnosti Duchu Svätému, ktorý vždy ukazuje cesty pre svedectvo Evanjelia.“

-jb-

07 októbra 2019, 15:33