Hľadaj

Vatican News

Pápež Nadácii Dona Gnocchiho: Buďte poslami Božej útechy a nehy

Neunavte sa slúžiť chorým a postihnutým, buďte poslami Božej útechy a nehy – k tomuto vyzval pápež František členov talianskej nadácie, ktorej zakladateľom je don Carlo Gnocchi (čít. „ňokki“) a je známa pod jeho menom. Prijal ich vo štvrtok 31. októbra v takmer celkom zaplnenej Aule Pavla VI.

Zuzana Klimanová – Vatikán  

V priebehu vyše hodinového stretnutia Svätý Otec prechádzal pomedzi desiatky invalidných vozíčkov a osobne pozdravil každého z prítomných chorých či postihnutých osôb všetkých vekových kategórií.

Spomínaná nadácia pokračuje v diele talianskeho kňaza Carla Gnocchiho (1902-1956), ktorý bol blahorečený pred desiatimi rokmi v Miláne. Najprv sa venoval deťom, mladým a chudobným ľuďom. Počas Druhej svetovej vojny sa stal vojenským kaplánom, staral sa o ranených a umierajúcich a nakoniec založil dielo, ktoré sa ujímalo vojnových sirôt a detí zmrzačených počas vojny.

Pápež členov nadácie povzbudil:

„Neunavte sa slúžiť tým posledným na ťažkom fronte chorôb a postihnutí: spolu s tými najrozvinutejšími terapiami a technikami pre telo. Tým, ktorí sa na vás s dôverou obracajú vo vašich štruktúrach, ponúkajte lieky duše, čiže útechu a Božiu nehu.“

Svätý Otec citoval slová Dona Gnocchiho o tom, čo by malo vystihovať kresťanov a ich postoj k svetu:

„Aktívni, optimistickí, pokojní, konkrétni a hlboko ľudskí kresťania, ktorí viac nehľadia na svet ako na nepriateľa, ktorého treba poraziť alebo pred ktorým treba utiecť, ale ako na márnotratného syna, ktorého si treba získať a vykúpiť prostredníctvom lásky“.

Kompetencia a súcit – tieto dve charakteristiky ďalej prízvukoval pápež členom Nadácie Dona Gnocchiho, pričom dodal:

„Spoločnosť, ktorá nie je schopná prijať, starať sa a darovať nádej trpiacim, je spoločnosťou, ktorá stratila zľutovanie, ktorá stratila zmysel pre ľudskosť. ... V spoločenskom kontexte, ktorý uprednostňuje výkonnosť v porovnaní so solidaritou, vaše štruktúry nech sú naopak domami nádeje, ktorých cieľom je ochrana, docenenie a skutočné dobro chorých, hendikepovaných a staručkých.“

31 októbra 2019, 15:27