Hľadaj

Vatican News

Pápež hovoril s amazonskými domorodcami o inkulturácii Evanjelia

V súvislosti so Synodou biskupov o Amazónii a jej sprievodnými akciami sa vo Večnom meste nachádza viacero reprezentantov rozličných amazonských domorodých kmeňov. Včera popoludní im osobitné stretnutie venoval pápež František.

Ako informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, štyri desiatky domorodcov prišli na stretnutie so Svätým Otcom spolu s arcibiskupom brazílskej diecézy Porto Velho 

Mons. Roque Paloschim a v sprievode brazílskeho kardinála Claudia Hummesa, ktorý je generálnym relátorom Synody.

Zástupcovia pôvodného amazonského obyvateľstva sa Svätému Otcovi poďakovali za zvolanie synody o tomto teritóriu a poprosili ho o pomoc naplniť ich túžbu, aby bol ich obyvateľstvu garantovaný pokojný a šťastný život, starajúc sa o ich zem a ochraňujúc vody, aby sa z nich mohli tešiť aj ich potomkovia.

Pápež František sa domorodcom krátko prihovoril. Ako stručne zhrnul vatikánsky hovorca, vysvetlil im, že Evanjelium je ako semienko, ktoré padá na zem takú, akú ju nachádza a rastie nesúc črty tej-ktorej zeme. Obyvateľov Amazónie varoval pred nebezpečenstvom takzvaných nových foriem ideologických kolonizácií.

Zároveň zdôraznil, že Evanjelium sa musí inkulturovať, aby „obyvateľstvo prijalo Ježišovo hlásanie prostredníctvom ich vlastnej kultúry“. Svätý Otec sa tu odvolal na pôvod kresťanstva, ktoré sa zrodilo v židovskom svete, rozvíjalo sa vo svete grécko-latinskom a potom dorazilo aj do iných krajov, ako napríklad do tých slovanských, orientálnych i amerických.

-zk-

18 októbra 2019, 13:45