Hľadaj

Vatican News
2019.10.27 Santa Messa per la conclusione del Sinodo dei Vescovi 2019.10.27 Santa Messa per la conclusione del Sinodo dei Vescovi  (Vatican Media)

Liturgický program Svätého Otca na november 2019 – január 2020

Už je známy liturgický program pápeža Františka na najbližšie tri mesiace (november 2019 - január 2020). Údaje o slávení Pamiatky verných zosnulých v sobotu 2. novembra budú doplnené neskôr.

November 2019

V pondelok 4. novembra o 11.30 bude Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike sláviť svätú omšu za kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v priebehu uplynulého roka.

V nedeľu 17. novembra, ktorý je Svetovým dňom chudobných, bude pápež o 10. hodine predsedať eucharistickému sláveniu 33. nedele cez rok v Bazilike sv. Petra.

V dňoch 19. - 26. novembra Svätý Otec vycestuje na apoštolskú cestu do Thajska a Japonska.

December 2019

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý Cirkev slávi 8. decembra, sa tento rok prenáša z nedele na nasledujúci pondelok. Svätý Otec si ako zvyčajne uctí sochu Nepoškvrnenej na Španielskom námestí v Ríme v nedeľu 8. decembra podvečer o 16. hodine.

Na Sviatok Guadalupskej Panny Márie, patrónky amerického kontinentu, vo štvrtok 12. decembra, bude pápež predsedať svätej omši za Latinskú Ameriku o 18. hodine vo Vatikánskej bazilike.

Štedrý deň tohto roku pripadne na utorok. Eucharistiu vo Svätej noci v utorok 24. decembra bude Svätý Otec sláviť o 21.30 v Bazilike sv. Petra.

Nasledujúci deň, na Slávnosť narodenia Pána, v stredu 25. decembra, pápež napoludnie udelí požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) z loggie Vatikánskej baziliky.

Ako poďakovanie za rok 2019 bude pápež v posledný deň kalendárneho roka, v utorok 31. decembra, sláviť o 17.00 v Bazilike sv. Petra Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky, spojené s chválospevom Te Deum.

Január 2020

V prvý deň roka 2020, v stredu 1. januára, ktorý bude zároveň 53. svetovým dňom pokoja, bude Svätý Otec v bazilike predsedať Eucharistii o 10. hodine.

V pondelok 6. januára na Slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývanú Traja králi, bude pápež sláviť svätú omšu o 10.00, rovnako v bazilike.

V nasledujúcu nedeľu 12. januára, ktorá je Slávnosťou Pánovho krstu, Svätý Otec udelí krst niekoľkým deťom pri svätej omši, ktorú bude sláviť v Sixtínskej kaplnke o 9.30.

-zk-

30 októbra 2019, 13:28