Hľadaj

2019.10.27 Santa Messa per la conclusione del Sinodo dei Vescovi 2019.10.27 Santa Messa per la conclusione del Sinodo dei Vescovi 

Liturgický program Svätého Otca na november 2019 – január 2020

Už je známy liturgický program pápeža Františka na najbližšie tri mesiace (november 2019 - január 2020). Údaje o slávení Pamiatky verných zosnulých v sobotu 2. novembra budú doplnené neskôr.

November 2019

V pondelok 4. novembra o 11.30 bude Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike sláviť svätú omšu za kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v priebehu uplynulého roka.

V nedeľu 17. novembra, ktorý je Svetovým dňom chudobných, bude pápež o 10. hodine predsedať eucharistickému sláveniu 33. nedele cez rok v Bazilike sv. Petra.

V dňoch 19. - 26. novembra Svätý Otec vycestuje na apoštolskú cestu do Thajska a Japonska.

December 2019

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý Cirkev slávi 8. decembra, sa tento rok prenáša z nedele na nasledujúci pondelok. Svätý Otec si ako zvyčajne uctí sochu Nepoškvrnenej na Španielskom námestí v Ríme v nedeľu 8. decembra podvečer o 16. hodine.

Na Sviatok Guadalupskej Panny Márie, patrónky amerického kontinentu, vo štvrtok 12. decembra, bude pápež predsedať svätej omši za Latinskú Ameriku o 18. hodine vo Vatikánskej bazilike.

Štedrý deň tohto roku pripadne na utorok. Eucharistiu vo Svätej noci v utorok 24. decembra bude Svätý Otec sláviť o 21.30 v Bazilike sv. Petra.

Nasledujúci deň, na Slávnosť narodenia Pána, v stredu 25. decembra, pápež napoludnie udelí požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) z loggie Vatikánskej baziliky.

Ako poďakovanie za rok 2019 bude pápež v posledný deň kalendárneho roka, v utorok 31. decembra, sláviť o 17.00 v Bazilike sv. Petra Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky, spojené s chválospevom Te Deum.

Január 2020

V prvý deň roka 2020, v stredu 1. januára, ktorý bude zároveň 53. svetovým dňom pokoja, bude Svätý Otec v bazilike predsedať Eucharistii o 10. hodine.

V pondelok 6. januára na Slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývanú Traja králi, bude pápež sláviť svätú omšu o 10.00, rovnako v bazilike.

V nasledujúcu nedeľu 12. januára, ktorá je Slávnosťou Pánovho krstu, Svätý Otec udelí krst niekoľkým deťom pri svätej omši, ktorú bude sláviť v Sixtínskej kaplnke o 9.30.

-zk-

30 októbra 2019, 13:28