Hľadaj

Vatican News
VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS 

Anjel Pána: Nevyhnutnosť pokrstených spolupracovať na ohlasovaní Božieho kráľovstva

Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 20. októbra 2019, ktorá je Svetovým dňom misií. Svätý Otec komentoval liturgické čítania 29. nedele v období cez rok (2 Tim 3,14 – 4, 2 a Lk 18,1-8).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Druhé liturgické čítanie tejto nedele nám predkladá povzbudenie, ktoré apoštol Pavol adresuje svojmu vernému spolupracovníkovi Timotejovi: «Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivoťou a múdrosťou» (2 Tim 4,2). Tón je naliehavý. Timotej sa má cítiť zodpovedný za hlásanie Slova.

Svetový deň misií, ktorý dnes slávime, je vhodnou príležitosťou k tomu, aby si každý pokrstený prostredníctvom obnovenej snahy živšie uvedomil nevyhnutnosť spolupracovať 

na ohlasovaní Slova, ohlasovaní Božieho kráľovstva. Už je to 100 rokov, čo Pápež Benedikt XV. vydal  Apoštolský list Maximum illud, aby opätovne podnietil misijnú zodpovednosť celej Cirkvi. Pocítil potrebu evanjelizačne rekvalifikovať misiu vo svete, aby bola očistená od akéhokoľvek koloniálneho povlaku a oslobodená od expanzívnej politiky európskych národov.

V dnešnom pozmenenom kontexte je posolstvo Benedikta XV. stále aktuálne a podnecuje prekonávať pokušenie ku každej sebestačnej uzavretosti a každej forme pastoračného pesimizmu, aby sme sa otvárali radostnej novosti Evanjelia. V týchto našich časoch poznačených globalizáciou, ktorá by mala byť solidárna a rešpektovať osobitosť národov, a naopak trpí homologizáciou a starými mocenskými konfliktmi, ktoré podnecujú vojny a ničia planétu, sú veriaci pozvaní všade s novým nadšením prinášať dobrú zvesť, že v Ježišovi milosrdenstvo víťazí nad hriechom, nádej nad strachom, bratstvo nad nevraživosťou. Kristus je náš pokoj a v ňom je každé rozdelenie prekonané a len v ňom je spása každého človeka a každého národa.

Je jedna nevyhnutná podmienka na prežívanie misií v plnosti - modlitba. Modlitba vrúcna a nepretržitá, podľa Ježišovho učenia, ktoré zaznelo aj v dnešnom evanjeliu, v ktorom nám rozpráva podobenstvo «ako sa treba neustále modliť a neochabovať» (Lk 18,1). Modlitba je prvou podporou Božieho ľudu pre misionárov, plná lásky a vďačnosti za ich náročnú úlohu ohlasovať a darovať svetlo a milosť Evanjelia tým, ktorí ich ešte nedostali. Dnes je tiež veľmi dobrá príležitosť, aby sme si položili otázku: modlím sa za misionárov? Modlím sa za tých, ktorí bojujú za to, aby prinášali Božie slovo prostredníctvom svedectva? Premýšľajme o tom.

Mária, Matka všetkých národov, nech dennodenne sprevádza a ochraňuje misionárov Evanjelia.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ak-

Celý záznam Anjel Pána s pápežom
20 októbra 2019, 19:46