Hľadaj

Vatican News

Anima mundi – pápež inauguroval etnologické oddelenie Vatikánskych múzeí

Vatikánske múzeá v piatok 18. októbra za prítomnosti pápeža Františka inaugurovali nové etnologické múzeum s názvom Anima mundi (Duša sveta). Pri príležitosti Synody biskupov o Amazónii zároveň otvorili osobitnú výstavu o kultúre tejto časti planéty s názvom Mater Amazonia - The deep breath of the world (Hlboký nádych sveta).

Zuzana Klimanová - Vatikán

Svätý Otec pri otvorení uviedol, že vo Vatikánskych múzeách má byť priestor pre všetky kultúry sveta. Etnologické múzeum má všetkým pripomínať hodnotu harmónie a pokoja medzi národmi a tradíciami a prostredníctvom svojho umenia dať v návštevníkoch zaznieť Božiemu hlasu.

Vatikánske múzeá sú povolané stávať sa čoraz viac „živým, obývaným a otvoreným „domom“ pre všetkých, s dverami roztvorenými pre národy celého sveta“. Majú byť miestom, kde sa všetci môžu cítiť zastúpení, zdôraznil pápež:

„Ten, kto sem vstupuje, mal by cítiť, že v tomto dome je priestor aj pre neho, pre jeho národ, jeho tradíciu, jeho kultúru. ... Všetky národy sú tu, v tôni kupoly Baziliky sv. Petra, blízko srdca Cirkvi a pápeža. ... Umenie sa rodí zo srdca národov. Je posolstvom – od srdca ľudu k srdcu ľudí.“

Ako povedal Svätý Otec, človek by mal pocítiť, že  tu sa o umenie jeho kultúry starajú s rovnakou vážnosťou ako o majstrovské diela, ktoré sem prichádzajú každoročne obdivovať milióny turistov. „Tu [umenie] nájde osobitné miesto: miesto dialógu, otvorenosti voči druhému a miesto stretnutia“, povedal Svätý Otec a dodal:

„A keďže umelecké diela sú vyjadrením ducha národov, posolstvo, ktoré dostávame, je, že sa musíme vždy pozerať na každú kultúru, na druhého, s otvorenosťou mysle a so zhovievavosťou.

Krása nás spája. Pozýva nás, aby sme žili ľudské bratstvo, oponujúc mentalite nevraživosti, rasizmu, nacionalizmu, ktorá stále číha.“

Pripomínajúc nedávne putovanie viacerých umeleckých diel z Vatikánu do Číny alebo aj do moslimských krajín pápež zdôraznil, ako vďaka dobrým umeleckým iniciatívam možno prekonať vzájomné vzdialenosti či bariéry.

Etnologické múzeum Vatikánskych múzeí vzniklo vďaka pápežovi Piovi XI., ktorý v roku 1925 usporiadal výstavu kultúrnych a umeleckých artefaktov mimoeurópskych etník, ktoré zozbieral, spolu so zbierkami pochádzajúcimi z oveľa starších dôb. Výstava, ktorá mala mimoriadny úspech sa postupne premenila na stálu expozíciu v priestoroch Lateránu. Do Vatikánskych múzeí sa presunula v 70. rokoch minulého storočia. Vatikánske etnologické múzeum teraz začína svoju novú etapu s novým menom Anima mundi.

18 októbra 2019, 20:10