Hľadaj

Vatican News

Na stretnutie so Svätým Otcom prišli tisíce pracovníkov talianskych väzníc

„Ďakujem, vpred a odvahu!“ Do týchto troch slov sformuloval Svätý Otec svoju blízkosť pracovníkom talianskej správy väzníc, ako aj množstvu dobrovoľníkov, ktorí sa spolu s rodinami zišli na audiencii na Námestí sv. Petra v sobotu 14. septembra. Cez nich zaslal povzbudenie aj samotným väzňom.

Miroslava Holubíková – Vatikán

Na námestie pred vatikánsku baziliku v teplé sobotné dopoludnie prišli s celými rodinami strážnici, administratívne sily, dobrovoľníci i väzenskí kapláni, aby si vypočuli slová Svätého Otca Františka. Slovo „ďakujem“ im vyslovil s vysvetlením, že ich práca je skrytá, ale podstatná. Ocenil ich službu, ktorú prežívajú ako pomoc tým, ktorí sú slabí:

„Ďakujem, pretože takto, ako pracujete, sa deň za dňom stávate tkáčmi spravodlivosti a nádeje.“ Pripomenul im Božie slovo, ktoré hovorí: „Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení“ (Hebr 13,3). A znovu im poďakoval: „Ďakujem teda, že nie ste iba strážnici, ale aj opatrovníci ľudí, ktorí vám boli zverení, aby si v nadobudnutí vedomia vykonaného zla osvojili perspektívu znovuzrodenia pre dobro všetkých. Ste tak povolaní byť mostami medzi väznicou a občianskou verejnosťou.“

Zvolaním „Vpred!“ pápež František oslovil kaplánov, rehoľníkov, rehoľníčky a dobrovoľníkov: „Ste nositeľmi Evanjelia medzi múry väzenia. ... Vpred, keď prenikáte do najťažších situácií iba silou úsmevu a srdca, ktoré načúva – múdrosť načúvania: vpred, so srdcom, ktoré načúva“.

Svätý Otec týmto služobníkom vo väzniciach pripomenul, že je podstatné najprv si uznať vlastnú potrebu odpustenia, takže sa ich vlastné biedy stanú pre nich záchytnými nádobami pre Božie milosrdenstvo, a takto sa stanú hodnovernými svedkami Božieho odpustenia.

A napokon sa pápež František obrátil aj na odsúdených, slovkom „Odvahu!“ Ako Svätý Otec uviedol, práve oni, odsúdení, sú vzácni v Božích očiach, sú dôležití pre Boha, ktorý v nich chce naplniť zázraky:

„Odvahu, nikdy nezadúšajte plamienok nádeje. Vždy treba hľadieť na horizont budúcnosti, vždy existuje budúcnosť nádeje, vždy.“

Pred záverečným požehnaním všetkým prítomným väzenským pracovníkom Svätý Otec zdôraznil, že sú vo svojej službe svedkami práva: práva na nádej a práva na nový začiatok.

14 septembra 2019, 20:37