Hľadaj

Vatican News

Slávnosť sv. Michala vo Vatikáne: Posilňovať svoje meno čestnosťou života

V predvečer sviatku svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela v sobotu 28. septembra slávil Svätý Otec František spolu s členmi Vatikánskeho žandárskeho zboru svätú omšu vo Vatikánskych záhradách.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V homílii Svätý Otec komentoval príbeh z Lukášovho evanjelia o boháčovi a Lazárovi. Zdôraznil, že okrem morálneho ponaučenia je v tomto evanjeliu aj silný odkaz: Boh volá po mene chudobného človeka, ktorý v očiach sveta nezavážil. Na druhej strane boháč zostáva bez mena, len s opisným označením, že bol „bohatý“.

„Nedokázal dať vyrásť svojmu menu, svojej dôstojnosti pred Bohom. V živote je v hre buď charakternosť, ktorá má meno, alebo bezcharakternosť, ktorej výsledkom je bezmennosť.“

Postoj boháča k Lazárovi bol pokrytecký. Vedel o ňom, poznal ho, vedel aj ako sa volá, ale tváril sa, že ho nevidí, poznamenal Svätý Otec. Tento postoj nazval pokrytectvom, prejavom ľudskej pýchy:

„Je to pokrytectvo márnomyseľnosti, pokrytectvo tých, čo si namýšľajú, že sú vykupiteľmi seba samých, že spasia sami seba len prostredníctvom vecí. Ale ich meno nerastie, nemajú mená, sú anonymami. Naopak, v evanjeliovom texte sa dokonca až päť ráz vyslovuje meno chudobného.“   

Evanjeliový príbeh takto ukazuje dve životné cesty: jednu úspešnú a druhú skrachovanú v dôsledku egoizmu:

„Celý náš život je v istom zmysle procesom spevňovania, posilňovania nášho mena čestnosťou života, kráčaním po ceste, ktorú nám ukazuje Pán, a v tomto si musíme navzájom jeden druhému pomáhať.“

Táto úloha súvisí aj s poslaním vatikánskeho žandárstva, ktorého služba má napomáhať dôstojnosti každého človeka, aby mal svoje vlastné meno, „to meno, ktoré Pán chce, aby sme ho nosili“, dodal pápež František. Ak strážcovia poriadku zakročia v podobe nejakého zákazu, je to práve s cieľom zabrániť spomínanej „temnote  anonymity“.

„Preto mi prišlo na myseľ, že možno spokojne povedať, že žandárstvo sa stará o mená, o všetky naše mená (...) na napomáhanie disciplíny v Štáte vatikánskeho mesta, aby každý z jeho obyvateľov mal meno. A za toto vám ďakujem. Pokračujte v tom, pracujte pre dôstojnosť ľudí, každého jedného, a takto budete napĺňať svoje povolanie.“

Na sobotňajšom eucharistickom slávení, ktoré sa konalo o 17. hodine na otvorenom priestranstve pred Lurdskou jaskynkou, sa okrem príslušníkov vatikánskych poriadkových síl zúčastnil na pozvanie Svätého Otca aj manželský pár sláviaci zlatú svadbu, sprevádzaný široko rozvetvenou rodinou detí s vnúčatami. V homílii sa Svätý Otec žartovne policajtom priznal, že túto 46-člennú rodinu svojich priateľov „prepašoval“ na oslavu vo Vatikánskych záhradách ako „kontraband“.

Vatikánsky žandársky zbor (Corpo della Gendarmeria Vaticana) má sv. Michala archanjela za svojho nebeského patróna a každoročne slávi jeho sviatok touto formou. Podobne si ctí sv. Michala aj Policajný zbor Talianskej republiky. Jeho príslušníci oslávili tento sviatok v pondelok 30. septembra svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorú pri oltári Katedry celebroval vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin spolu s kaplánmi talianskeho policajného zboru.

30 septembra 2019, 10:18