Hľadaj

Vatican News

Politikov Maurícia pápež povzbudil brániť kultúru stretnutia

Pápež František v pondelok 9. septembra absolvoval jednodňovú návštevu ostrova Maurícius. Pri stretnutí s prezidentom „ad interim“ Barlenom Vyapoorym, verejným predstaviteľmi krajiny, reprezentantmi občianskej spoločnosti a dipomatmi ocenil úsilie o podporovanie pokojného spolužitia v komplikovane zmiešanej spoločnosti po kultúrnej i náboženskej stránke.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na rozdiel od iných zahraničných ciest, v Maurícijskej republike pápežovi protokol dovolil presunúť oficiálnu časť návštevy až na koniec. Do Prezidentského paláca zavítal v podvečerných hodinách pred odletom, keď už mal za sebou slávenie svätej omše v národnej pútnickej svätyni Kráľovnej pokoja so stotisícovou účasťou, obed s piatimi členmi Biskupskej konferencie Indického oceánu a súkromnú návštevu hrobu evanjelizátora krajiny bl. Jacques-Désiré Lavala.

Pápež v príhovore vyjadril verejným predstaviteľom „uznanie voči tomu, akým spôsobom na Mauríciu navzájom spolupracujú rôzne náboženstvá, napriek ich rozdielnej identite, aby prispievali k pokoju v spoločnosti a upozorňovali na nadprirodzenú hodnotu života navzdory každému typu redukcionizmu“.

Pápež hovoril aj o pozitívnej historickej skúsenosti krajiny 

s migráciou a pripomenul dôležitosť postoja otvorenosti a integrácie voči migrantom, ktorí aj dnes prichádzajú na ostrov za prácou. Zaželal im, aby boli „obrancami pravej kultúry stretnutia, v ktorej sa migrantom (a všetkým) priznáva ich dôstojnosť a ich práva.“

Politikov pápež povzbudil k takej hospodárskej politike, ktorá bude „zameraná na ľudí a bude podporovať lepšie prerozdelenie výnosov, vytváranie príležitostí na prácu a integrálnu pomoc pre tých najchudobnejších“.

Vyzval ich nepodľahnúť „pokušeniu ekonomického modelu idolatrie, ktorý obetuje ľudské životy na oltári špekulácií a čírej ziskovosti, ktorej ide iba o okamžitý prospech na úkor ochrany tých najchudobnejších, na úkor životného prostredia a jeho zdrojov.“

Po stretnutí s verejnými predstaviteľmi Svätý Otec požehnal vo vstupnej hale niekoľko sadeníc stromov, určených na výsadbu v rámci iniciatívy zveľadenie životného prostredia. Pápež František, ktorý ostrov navštívil v duchu sloganu apoštolskej návštevy ako „pútnik pokoja“, na záver pozdravil prítomných náboženských predstaviteľov prítomných na stretnutí v prezidentskom paláci.

Pápež sa vydal na spiatočnú cestu

Z letiska v Port Louis sa Svätý Otec večer presunul naspäť na Madagaskar. Zatiaľ čo ráno ho na Maurícius viezli Madagaskarské aerolinky, večer sa vrátil lietadlom Air Mauritius. Jeho trasa viedla aj ponad francúzsky ostrov Réunion, ktorého obyvateľov pozdravil prostredníctvom telegramu adresovaného prezidentovi Macronovi.

Apoštolská cesta pápeža Františka je už pred záverom. Svätý Otec, tkorý má za sebou už všetky tri naplánované etapy, prenocuje na nunciatúre v Antananarive a v utorok ráno po svätej omši o 6.00 nášho času sa presunie na letisko. Po rozlúčkovom ceremoniáli o 8.00 sa vydá na spiatočný let. Prílet do Ríma sa očakáva o 19. hodine na letisku Ciampino. Novinárom, ktorí ho sprevádzali počas šiestich dní, sa bude počas spiatočného letu venovať pri tlačovej konferencii.

Celý príhovor pápeža Františka verejným predstaviteľom Maurícia

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri stretnutí s verejnými predstaviteľmi Maurícijskej republiky v pondelok 9. septembra 2019 v Prezidentskom paláci v Port Louis:

Vážený pán prezident, pán predseda vlády, členovia vlády, členovia diplomatického zboru, dámy a páni, predstavitelia občianskej spoločnosti, predstavitelia rozličných náboženských vierovyznaní, vážené dámy a páni,

srdečne zdravím predstaviteľov štátu Maurícius a ďakujem im za pozvanie prísť navštíviť vašu republiku. Ďakujem pánovi predsedovi vlády za jeho láskavé slová, ktoré mi práve adresoval, a tiež za privítanie z jeho strany i zo strany pána prezidenta. Zdravím členov vlády, verejného života a diplomatického zboru. Chcel by som tiež pozdraviť a poďakovať sa za ich dnešnú prítomnosť predstaviteľom ostatných kresťanských vierovyznaní a iných náboženstiev prítomným na ostrove Maurícius.

Som rád, že sa vďaka tejto krátkej návšteve môžem na chvíľu stretnúť s vaším ľudom, ktorý charakterizuje nielen rozličnosť kultúr, etník a náboženstiev, ale najmä krása, ktorá pochádza z vašej schopnosti rozpoznávať, rešpektovať a zosúlaďovať rozdielnosti v záujme spoločného plánu. Takými sú i celé dejiny vášho ľudu, ktorý sa zrodil z migrantov prichádzajúcich z rôznych kútov sveta a kontinentov, ktorí si so sebou priniesli svoje tradície, kultúru a náboženstvo, a ktorí sa postupne naučili, že rozdielnosti medzi nimi sú obohatením a našli spôsob ako spoločne žiť v úsilí o budovanie bratstva, ktorému záleží na spoločnom dobre.

V tomto ohľade je váš hlas smerodajný – lebo ako hlas čo nabral na sile – pripomína, že je možné dosiahnuť stály mier pri presvedčení o tom, že „rozdielnosť je pekná vtedy, keď súhlasí s neustálym vstupovaním do procesu zmierenia až po spečatenie určitej kultúrnej dohody, z ktorej na záver vychádza ‘zmierená rozdielnosť’“ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 230). Toto je základ a príležitosť pre budovanie efektívneho spoločenstva vo vnútri veľkej rodiny ľudstva bez potreby niekoho odsúvať, vyraďovať alebo odstrkovať.

V DNA vášho ľudu je uložená pamäť na tie migračné hnutia, ktoré priviedli vašich predkov na tento ostrov a ktoré ich aj viedli k tomu, aby boli otvorení voči rozdielnostiam, aby ich integrovali medzi seba a využili pre dobro všetkých. Práve preto vás povzbudzujem, aby ste vo vernosti k vašim koreňom prijali výzvu prijímať a ochraňovať migrantov, ktorí sem prichádzajú, aby tu našli prácu a mnohí z nich aj lepšie podmienky pre život svojich rodín. Nech vám leží na srdci ich prijatie tak ako vašim predkom, ktorí sa vedeli vzájomne prijímať, aby ste boli protagonistami a obrancami pravej kultúry stretnutia, v ktorej sa migrantom (a všetkým) priznáva ich dôstojnosť a ich práva.

V novodobých dejinách vášho ľudu si uznanie zasluhuje tradícia demokracie zavedená od vyhlásenia nezávislosti, ktorá prispieva k tomu, aby sa z ostrova Maurícius stala oáza mieru. Želám si, aby sa tento spôsob demokratického života mohol ďalej zveľaďovať a rozvíjať bojujúc zvlášť proti každej forme diskriminácie. Veď „autentický politický život, ktorý sa zakladá na práve a čestnom dialógu medzi subjektmi, zakaždým znovu povstáva z presvedčenia, že každá žena, každý muž a každá generácia v sebe skrýva prísľub novej vzťahovej, intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej energie“ (Posolstvo k 52. svetovému dňu pokoja, 1. januára 2019). Kiež ste vy, ktorí sa angažujete v politickom živote Maurícijskej republiky, príkladom pre tých, ktorých máte pod sebou, najmä pre mládež. Kiež vaše správanie a vôľa bojovať proti všetkým formám korupcie demonštrujú hodnotu zápalu pre službu za spoločné dobro a vzbudia u vašich krajanov dôveru vo vás.

Od svojej nezávislosti zaznamenala vaša krajina silný ekonomický rozvoj, z ktorého sa bezpochyby musíme radovať, no zároveň musíme zostať i bdelí. V kontexte súčasnosti často dochádza k tomu, že ekonomický rast nie je vždy v prospech všetkých a že kvôli stratégiám svojej dynamiky odsúva bokom niektorých ľudí, zvlášť mládež. Preto vás chcem povzbudiť, aby ste rozvíjali takú hospodársku politiku, ktorá bude zameraná na ľudí a bude podporovať lepšie prerozdelenie výnosov, vytváranie príležitostí na prácu a integrálnu pomoc pre tých najchudobnejších (porov. Apoštolská exhortácia, Evangelii gaudium, 204). Povzbudzujem vás, aby ste nepodľahli pokušeniu ekonomického modelu idolatrie, ktorý obetuje ľudské životy na oltári špekulácií a čírej ziskovosti, ktorej ide iba o okamžitý prospech na úkor ochrany tých najchudobnejších, na úkor životného prostredia a jeho zdrojov. Ide o to kráčať vpred s tým konštruktívnym postojom, ktorý – ako napísal kardinál Piat pri príležitosti 50. výročia nezávislosti Maurícia – motivuje k celkovej ekologickej zmene. Pri tejto zmene ide nielen o to vyhýbať sa hrozivým klimatickým fenoménom či veľkým prírodným nešťastiam, ale aj o úsilie nastoliť zmenu v štýle života tým spôsobom, aby ekonomický rast skutočne slúžil všetkým a nepodstupovalo sa riziko, že sa vyvolajú ekologické katastrofy alebo vážne spoločenské krízy.

Dámy a páni, chcem vyjadriť svoje uznanie voči tomu, akým spôsobom na Mauríciu navzájom spolupracujú rôzne náboženstvá, napriek ich rozdielnej identite, aby prispievali k pokoju v spoločnosti a upozorňovali na nadprirodzenú hodnotu života navzdory každému typu redukcionizmu. Zdôrazňujem tu aj ochotu katolíkov na Mauríciu pokračovať v podieľaní sa na tomto plodnom dialógu, ktorým sú tak silno poznačené dejiny vášho ľudu. Ďakujem za vaše svedectvo.

Ešte raz ďakujem za vaše vrelé prijatie. Zo srdca si želám, aby Boh požehnával váš ľud a všetko úsilie, ktoré konáte v prospech stretnutia medzi kultúrami, civilizáciami a rôznymi náboženskými tradíciami na podporovanie spravodlivej spoločnosti, ktorá nezabúda na svoje deti, najmä na tie najnúdznejšie. Kiež vás Jeho láska a milosrdenstvo naďalej sprevádzajú a ochraňujú!

(Preklad: Martina Korytiaková / Slovenská redakcia VR)

09 septembra 2019, 19:36