Hľadaj

Vatican News

Pápež: Technologický pokrok bez etiky je regres k barbarstvu

Svätý Otec prijal účastníkov seminára venovaného debate o pozitívach a nebezpečenstvách súčasného vývoja techniky v digitálnom svete. Podujatie pod názvom „Spoločné dobro v digitálnej ére“ zorganizovali v dňoch 26. - 28. septembra Pápežská rada pre kultúru a Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj.

O sociálnych, etických a politických dôsledkoch najmodernejšieho vývoja digitálneho sveta, najmä aplikovania umelej inteligencie, spolu hovorili filozofi, teológovia a odborníci z rozličných oblastí.

Pápež František prijal okolo 180-člennú skupinu v piatok 27. septembra. Ako skonštatoval, hlavný cieľ si stanovili pomerne ambiciózny, pretože chcú „dospieť k základným etickým kritériám a parametrom, ktoré dokážu poslúžiť ako smernice k odpovediam na etické problémy vyvolané všadeprítomným používaním technológií.“

Ide o otázky, ktoré sa týkajú celého ľudstva, uviedol ďalej Svätý Otec a spomenul napríklad používanie robotiky, ktoré na jednej strane uľahčuje prácu a na druhej strane kvôli nej ľudia prácu strácajú. Zvlášť sa pristavil pri problematike aplikovania umelej inteligencie:

„Ďalším príkladom sú výhody a riziká spojené s využívaním umelej inteligencie v diskusii o dôležitých sociálnych otázkach. Na jednej strane môže pomáhať k väčšiemu prístupu k spoľahlivým informáciám, a tým zaručiť potvrdenie správnych analýz. Na druhej strane však bude možné, tak ako nikdy predtým, šíriť tendenčné názory a nepravdivé informácie, „vpúšťať jed“ do verejných diskusií a dokonca manipulovať s názormi miliónov ľudí až po hranicu ohrozenia samotných inštitúcií, ktoré zaručujú pokojné občianske spolužitie. Z tohto dôvodu si od nás technologický vývoj, ktorého sme všetci svedkami, vyžaduje, aby sme si znovu osvojili a prehodnotili etické pojmy, ktoré nám iní odovzdali.“

Svätý Otec upozornil na dôležitú požiadavku, aby technologický pokrok nebol príčinou zvyšovania nerovností, inak ho nemožno považovať za ozajstný progres:

„Ak by sa takzvaný technologický  pokrok ľudstva stal nepriateľom spoločného dobra, viedol by k neblahému regresu do formy barbarstva diktovaného zákonom silnejšieho. Preto vám chcem, drahí priatelia, poďakovať, že sa svojou prácou angažujete v úsilí o civilizovanosť, ktorá sa bude posudzovať aj podľa toho, či prináša zníženie hospodárskych, vzdelávacích, technologických, sociálnych a kultúrnych nerovností.“

Na záver Svätý Otec požehnal všetkým účastníkom stretnutia a ich úmyslu položiť etické základy pre zaručenie ochrany dôstojnosti každej ľudskej osoby.

-jb, mh-

27 septembra 2019, 17:07