Hľadaj

Vatican News

V Mozambiku pápež navštívil chorých na aids: „Toto sú požehnaní môjho Otca“

V tretí deň apoštolskej cesty pápež František navštívil v hlavnom meste Mozambiku nemocnicu. Vo viacúčelovom zdravotníckom centre vo štvrti Zimpeto, ktoré sa venuje ochoreniam AIDS/HIV, sa prihovoril zdravotníkom i pacientom.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Ráno 6. septembra, v mierne daždivom počasí, kroky Svätého Otca smerovali na návštevu zdravotníckeho zariadenia Zimpeto v rovnomennej  okrajovej štvrti Maputa. Z nunciatúry, kde je ubytovaný, vyrazil s takmer 45 minútovým predstihom, čím sa udalosť dostala mimo prenosu televíznych kamier. Pápež však v prvom rade prišiel kvôli samotným miestnym ľuďom - pacientom aj zdravotníkom.

Okrem starostlivosti o chorých na aids v stredisku s názvom Dream má nemocnica aj laboratórium molekulárnej biológie vysoko špecializované na tumor krčka maternice. Nemocnica Zimpeto bola inaugurovaná v roku 2018, aj za prítomnosti vtedajšieho apoštolského nuncia v Mozambiku, Mons. Edgara Peñu Parru, dnešného substitúta Štátneho sekretariátu, ktorý Svätého Otca sprevádza na jeho

 apoštolskej ceste.

Iniciatíva Komunity Sant´Egidio

Centrum Dream pomohlo už viac ako dvom tisíckam pacientov. Skratka Dream (Disease Relief through Excellent and Avanced Means) označuje program, úspešne vedený od roku 2002 Komunitou Sant´Egidio na podporu zdravotnej starostlivosti a boj s aidsom a podvýživou v Afrike. Ide o inovatívny prístup, ktorý zahŕňa nielen antiretrovírusovú terapiu, ale aj celý súbor opatrení a faktorov, ktoré by ju mohli zefektívniť: školenie personálu, zdravotná výchova samotných pacientov, podpora výživy, pokročilá diagnostika, liečba sprievodnej malárie, tuberkulózy, infekcií a predovšetkým podvýživa.

V súčasnosti, po viac ako desiatich rokoch, je vďaka intervencii Dream možné vo všetkých afrických krajinách predchádzať aidsu a liečiť ho. Veľká časť úspechu programu je prienikom akademickej i praktickej vedeckej zložky: napríklad v roku 2018 žiadny novorodenec z matky nakazenej HIV sa nenarodil s týmto vírusom, pretože keď sa HIV-pozitívna matka dôsledne drží liečby počas tehotenstva, pôrodu a dojčenia, riziko infekcie je veľmi nízke.

Pacient dostáva k dispozícii kompletný balík pomoci, ktorý pokračuje aj po jeho návrate domov. Starajú sa o to zdravotnícki pracovníci nazývaní „aktivisti“, ktorí pravidelne chodia do domov pacientov na kontrolu. Dvere centra sa otvárajú o 6.30 ráno, aby sa vyšlo v ústrety aj rodičom, ktorí ráno vyprevádzajú deti do školy.

Žena roka 2019

Príchod Svätého Otca do nemocnice Zimpeto sprevádzali tance a piesne detí. Spolu s vedúcimi Komunity Sant´Egidio ho privítala národná koordinátorka projektu Dream a riaditeľka strediska v Mapute Cacilda Isabel Massangová. Sama je HIV pozitívna, no dokázala túto skutočnosť konštruktívne spracovať a dnes je symbolom boja proti AIDS v Mozambiku.

Príbeh odvahy a humanity Cacildy Isabel Massangovej je známy i v zahraničí. Titul „Žena roka 2019“ jej udelil taliansky región Valle d'Aosta v spolupráci s úsekom vlády pre rovnosť príležitostí a Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce. Pápež František ju po jej prejave obdaril ružencom, podobne ako všetkých ostatných, ktorých prišiel navštíviť.

 „Zimpeto je viditeľným prejavom Božej lásky, stále pripravenej vdýchnuť život a nádej tam, kde sa rozrastá smrť a utrpenie,“ povedal v príhovore pápež František. Priznal sa, že pri pohľade na lásku a prijatie voči toľkým chorým na aids, medzi ktorými sú aj deti, mu pripomenul podobenstvo o dobrom Samaritánovi. Nemocnica v Mapute je podľa jeho slov „dom, v ktorom Pán žije s tými, ktorí sa nachádzajú na okraji cesty – s chorými na rakovinu, tuberkulózu a stovkami podvyživených osôb, najmä detí a mladých.“

Ľudia s Ježišovým srdcom

Preto podľa slov Svätého Otca „všetci, ktorí sú na rôznych úrovniach súčasťou zdravotníckeho spoločenstva, sa stávajú vyjadrením Ježišovho srdca, aby si nik nemyslel, že volanie [trpiacich] zapadlo do prázdna. ... Počúvanie tohto kriku vás viedlo k pochopeniu, že lekárske ošetrenie, aj keď je to potrebné, nestačilo; preto ste zvážili problém v celom jeho rozsahu, aby ste vrátili dôstojnosť ženám a deťom a pomohli im naplánovať lepšiu budúcnosť.“

Svätý Otec pochválil program, ktorý v centre vyvinuli, a to aj vďaka nezištnému dobrovoľníckemu prispeniu mnohých osôb rozličných profesií. Ide o viac ako 5000 osôb: lekárov (z odborov dermatológie, internej medicíny, neurológie a rádiológie), zdravotných sestier, biológov, koordinátorov a technikov, ktorí už mnoho rokov prostredníctvom telemedicíny poskytovali svoju cennú spoluprácu pri školení miestnych pracovníkov. Toto podľa slov pápeža „samo o sebe predstavuje obrovskú ľudskú a evanjeliovú hodnotu.“

Pápež František sa rozlúčil pripomenutím záveru podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktorý odprevadil zraneného do hostinca a zaplatil s tým, že ďalšiu časť im Pán vynahradí „pri svojom návrate“: „A toto vás musí naplniť radosťou... Nezabúdajme, že pri ich menách, zapísaných v nebi, stojí nápis: toto sú požehnaní môjho Otca.“

Pápež na záver prišiel pozdraviť dve desiatky chorých na oddeleniach centra. Pri vchode odhalil i pamätnú tabuľu.

Zostrih návštevy Svätého Otca v nemocnici Zimpeto

 

06 septembra 2019, 13:09