Hľadaj

Vatican News
2019.09.19 Papa Francesco incontra i partecipanti al convegno della Società per il Diritto delle Chiese Orientali 2019.09.19 Papa Francesco incontra i partecipanti al convegno della Società per il Diritto delle Chiese Orientali  (Vatican Media)

Pápež: Kánonické právo je nevyhnutné pre ekumenický dialóg

Nevyhnutnú úlohu kánonického práva pre ekumenický dialóg zdôraznil pápež František pri stretnutí s členmi Spoločnosti pre právo východných cirkví, ktorá si tento rok pripomína 50. výročie svojho vzniku. Vo štvrtok 19. septembra prijal vo Vatikáne jej asi 80 členov, kánonistov z rozličných krajín sveta.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Spoločnosť pre právo východných cirkví, ktorú v roku 1969, tesne po Druhom vatikánskom koncile založil slovinský jezuitský páter Ivan Žužek, zoskupuje expertov východných katolíckych cirkví, pravoslávnych cirkví i ostatných východných cirkví, označovaných ako predchalcedónske.

Svätý Otec pri stretnutí vyjadril radosť nad tým, že výročné sympózium Spoločnosti pre právo východných cirkví priviedlo do Ríma aj konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja, ktorý je prvým viceprezidentom spomenutej spoločnosti. Pápež sa s ním stretol na osobitnej audiencii už v utorok.

„Kánonické právo je nevyhnutné pre ekumenický dialóg“, skonštatoval Svätý Otec: „Kánonické právo nie je len pomocou pre ekumenický dialóg, ale je jeho nevyhnutnou dimenziou. Na druhej strane, je zrejmé, že ekumenický dialóg je obohatením pre kánonické právo“.

Pápež uviedol príklad synodality, ktorá podľa jeho slov „ukazuje ekumenický rozmer kánonického práva“:

„Na jednej strane máme príležitosť učiť sa zo synodálnej skúsenosti iných tradícií, osobitne tradícií východných cirkví (porov. Evangelii gaudium, 246). Na druhej strane, je jasné, že spôsob, ktorým Katolícka cirkev prežíva synodalitu, je dôležitý pre jej vzťahy s inými kresťanmi. Je to ekumenická výzva. Veď «úsilie o budovanie synodálnej Cirkvi – misia, ku ktorej sme povolaní všetci, každý v úlohe, ktorú mu zveruje Pán – je plný ekumenických dôsledkov» (Príhovor pri 50. výročí ustanovenia Synody biskupov, 17. okt. 2015).

Stojac na základoch spoločného kánonického dedičstva prvého milénia, súčasný teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou hľadá práve spoločné porozumenie primátu a synodality a ich vzájomný vzťah, v službe jednoty Cirkvi.“  

Osemdesiatim prítomným členom Spoločnosti pre právo východných cirkví sa Svätý Otec poďakoval za ich úsilie, ktoré je „veľkou pomocou pre rozvoj kánonického práva, no predovšetkým pomocou k tomu, aby sme sa čoraz viac približovali k naplneniu Pánovej modlitby: «Aby všetci boli jedno [...] aby svet uveril» (Jn 17,21).

20 septembra 2019, 13:10