Hľadaj

Vatican News

Odkaz pápeža newyorskému samitu o klíme: Ešte je šanca otvorená

Svätý Otec František sa v pondelok 23. septembra prihovoril cez videoposolstvo práve začatému vrcholovému stretnutiu OSN v New Yorku venovanému klimatickým zmenám. V duchu svojho programu z encykliky Laudato si´ vyzval účastníkov samitu „čestne, zodpovedne a odvážne vložiť svoju inteligenciu do služby iného typu pokroku, zdravšieho, ľudskejšieho, sociálnejšieho a celostnejšieho.“

Pápež František vo videoposolstve pripomína uvedomelosť medzinárodného spoločenstvo vyjadrenú v dohode z 12. decembra 2015 v Paríži o spoločnej odpovedi, hoci prijaté záväzky sú ešte „veľmi tekuté a ďaleko od dosiahnutia vytýčených cieľov“. V rodnej španielčine Svätý Otec ďalej hovorí:

„Aj keď situácia nie je dobrá a planéta tým trpí, okno pre určitú šancu je ešte otvorené. Ešte stále. Ešte je čas. Nenechajme, aby sa zatvorilo. Otvorme ho naším úsilím pestovať integrálny ľudský rozvoj, aby sme zaistili budúcim generáciám lepší život. Budúcnosť je ich, nie naša. „Ak ľudstvo postindustriálneho obdobia možno zostane v pamäti ako jedno z najnezodpovednejších v dejinách, treba si želať, aby ľudstvo začiatku 21. storočia vstúpilo do pamäti tým, že sa veľkodušne ujalo svojej vážnej zodpovednosti.“ (Laudato si', 165).

Čestne, zodpovedne a odvážne musíme vložiť  našu inteligenciu „do služby iného typu pokroku, zdravšieho, ľudskejšieho, sociálnejšieho a integrálnejšieho“ (Laudato si', 112), ktorý bude schopný postaviť ekonomiku do služby ľudskej osoby, budovať pokoj a chrániť životné prostredie.

Problém zmeny podnebia je spojený s otázkami etiky, rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Aktuálna situácia úpadku životného prostredia je spojená s ľudským úpadkom, etickým a sociálnym, ako to zakúšame každý deň. A toto nás núti reflektovať nad zmyslom našich modelov spotreby a výroby a myslieť na procesy vzdelávania a zvyšovania povedomia, aby sa dostali do súladu s ľudskou dôstojnosťou.

Čelíme „civilizačnej výzve“ v prospech spoločného dobra. A toto je zrejmé, tak ako je tiež zrejmé, že sú tu mnohé riešenia, ktoré sú dostupné všetkým, ak si osvojíme v osobnej i spoločenskej rovine taký životný štýl, ktorý stelesní čestnosť, odvahu a zodpovednosť.

Bol by som rád, keby tieto tri slová - čestnosť, odvaha a zodpovednosť – zaujímali ústredné miesto vo vašej práci dnes a zajtra, ktorú sprevádzam z tohto miesta mojimi najlepšími žičeniami a mojou modlitbou. Veľká vďaka.“

-mh, jb-

Videoposolstvo do New Yorku na klimatický samit OSN
23 septembra 2019, 19:26