Hľadaj

Vatican News

Pápež sa modlil za pracovníkov dielní Mahatazana, ktoré im vrátili dôstojnosť

Na Madagaskare pápež František navštívil v nedeľu 8. septembra kameňolom Mahatazana, pracovisko obyvateľov Mestečka priateľstva Akamasoa. Modlil sa za ľudí, ktorí na tomto mieste pracujú a za ich rodiny. Slová jeho modlitby prinášame v plnom znení.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Miestny názov Mahatazana, názov lokality so žulovým lomom na okraji hlavného mesta Antananarivo, je dnes v ušiach Malgašov synonymom ľudskej dôstojnosti. Práca 

pri ťažbe kameňa, vo výrobe stavebných materiálov, v tehelniach a nábytkárskych dielňach vytrhla 25 tisíc rodín z krajnej biedy. Ľudia tu predtým žili na okraji smetiska. Charizmatickým iniciátorom diela založeného pred 30 rokmi je páter Pedro Opeka, ktorý v nedeľu podvečer osobne sprevádzal Svätého Otca po areáli.

Po príchode do mestečka Akamasoa, ktorého názov doslovne znamená "dobrí priatelia", sa pápež najprv stretol s 8 000 deťmi z rodín, ktoré vďaka práci rodičov môžu chodiť do školy. Im aj prítomným dobrodincom, ktorí pomohli uskutočniť veľký sociálny projekt, sa prihovoril v polyfunkčnej hale, kde sa celá komunita schádza na nedeľné sväté omše. Prítomný bol aj prezident Madagaskaru Andry Rajoelina, vierovyznaním katolík, a generálny predstavený vincentínov páter Tomaž Mavrič, ktorý je rovnako ako páter Pedro Opeka slovinského pôvodu. 

Na záver svojej návštevy Mestečka priateľstva pápež František za prítomnosti desiatok tisíc tamojších obyvateľov predniesol z vyvýšeného miesta nad ich pracoviskom túto modlitbu:

Modlitba  Svätého Otca za pracujúcich v Mahatazana

Bože, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, ďakujeme, že si nás zjednotil ako bratov a sestry na tomto mieste, zoči-voči tejto skale rozbitej ľudskou prácou; prosíme ťa za všetkých pracujúcich.

Za tých, čo pracujú svojimi rukami s enormnou fyzickou námahou. Chráň ich telá pred prílišným opotrebovaním, nech im nechýba neha a schopnosť pohladiť svoje deti a zahrať sa s nimi. Daj im silu duše a zdravie tela, aby neboli stlačení ťarchou svojej úlohy.

Daj, aby plody ich práce umožnili zaistiť dôstojný život pre ich rodiny. Nech v nich večer nachádzajú teplo, útechu a povzbudenie a nech spolu, zjednotení, zakúšajú pod tvojím pohľadom pravé radosti.

Nech naše rodiny vedia, že radosť zo zarábania si na chlieb je dokonalá vtedy, keď sa tento chlieb rozdeľuje. Aby naše deti mohli pokračovať v učení a ich učitelia nech zasvätia čas tejto úlohe bez toho, že by potrebovali vykonávať inú činnosť na každodennú obživu.

Boh spravodlivosti, dotkni sa srdca podnikateľov a vedúcich pracovníkov; nech zabezpečia všetko, čo je potrebné, aby tí, čo pracujú, dostávali dôstojnú odmenu a zaistili podmienky na zachovanie dôstojnosti ľudskej osoby.

Vo svojom otcovskom milosrdenstve ujmi sa tých, ktorí sú bez práce a daj, aby nezamestnanosť – príčina mnohých bied – zmizla z našej spoločnosti. Nech každý pozná radosť a dôstojnosť zarábania si na chlieb a možnosti prinášať ho domov a uživiť svojich drahých.

Utváraj medzi pracujúcimi ducha pravej solidarity. Nech vedia byť pozorní jedni voči druhým, navzájom sa povzbudiť, pomôcť tomu, kto je vyčerpaný, pozdvihnúť toho, kto upadol.

Nech ich srdce zoči-voči nespravodlivosti nikdy neprepadne nenávisti, zášti či horkosti, ale nech si zachovajú živú nádej vidieť lepší svet a pracovať preň. Nech vedia spoločne a konštruktívnym spôsobom uplatniť svoje práva a nech sú ich hlasy a volania vypočuté.

Bože, náš Otec, ty si dal všetkým pracujúcim na svete za ochrancu sv. Jozefa, Ježišovho pestúna a nebojácneho ženícha Panny Márie. Zverujem mu všetkých, ktorí pracujú tu v Akamasoa i všetkých pracujúcich na Madagaskare, najmä tých, ktorí vedú neistý a náročný život. Nech ich zachová v láske tvojho Syna a nech im pomáha v živote a nádeji.

Amen.

(Preklad: Andrej Klapka / Slovenská redakcia VR)

Návšteva v Mestečku priateľstva Akamasoa
09 septembra 2019, 12:44