Hľadaj

Vatican News

Ježiš je vaším kolegom - slová pápeža talianskym onkológom

V pondelok 2. septembra, dva dni pred svojím odchodom na apoštolskú cestu, prijal Svätý Otec vo Vatikáne členov talianskeho Združenia onkologickej medicíny. Poukázal na ich dôležitú službu aj v oblasti prevencie, ktorá spočíva najmä v životnom štýle rešpektujúcom ľudské telo a jeho zákony.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Talianske združenie onkologickej medicíny (AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica) od roku 1973 zohráva svoju prínosnú úlohu v talianskom zdravotníctve, v onkologickom sektore, kde podporuje rôzne iniciatívy, výskum a prevenciu na zlepšovanie diagnostiky a liečby. Okolo 150 jeho členom pápež František pri audiencii v Klementínskej sále hovoril o vzťahu k onkologickému pacientovi.

Silné posolstvo nielen pre svet zdravotníctva

„Vo svete, ako je ten náš, často tlačený ku súperiacim pozíciám v každej oblasti ľudského spolunažívania, je vytváranie a posilňovanie vzťahov nevyhnutným záväzkom pri budovaní spoločného dobra. ... Rozhodnutie zúčastniť sa spolu na tomto stretnutí predstavuje silné posolstvo a význačné znamenie nielen pre svet zdravotníctva, ale aj pre celú spoločnosť, povolanú obnoviť sa v solidárnom a bratskom štýle.“

Svätý Otec vo svojom príhovore upozornil na legalizáciu eutanázie v štátoch, kde sa presadzuje utilitaristická vízia ľudskej osoby, ktorá sa v prípade negatívnych lekárskych prognóz začína považovať za „neužitočnú“ alebo sa dáva na úroveň vyčíslených nákladov. Avšak práve naopak, sprevádzaním takýchto ťažko chorých sa prispieva k vytváraniu takej kultúry a spôsobu konania, ktoré sú „pozornejšími k hodnote každej ľudskej osoby“.

Nebojácne scitlivovať verejnú mienku 

„Neraz sme v istom zmysle ako pred Pandorinou skrinkou: všetky tieto veci sa poznajú, všetko sa vysvetľuje, všetko sa rieši, ale zostala skrytá jedna jediná: nádej. A tú sa musíme vybrať hľadať. Ako pretlmočiť nádej, ba viac, ako ju darovať v najhraničnejších prípadoch.“ 

Úlohou onkologických zdravotníkov je preto podľa pápeža Františka aj vplývať na verejnosť, ktorá je neraz neuvedomelá a povrchná, aby bola vnímavejšou k tejto problematike.

„Nikdy nestrácajte odvahu pre nedorozumenia, s ktorými sa môžete stretnúť, alebo pred neodbytnými návrhmi radikálnejších a unáhlených ciest. Ak sa volí smrť, problémy sú v istom zmysle vyriešené; ale koľko horkosti je za týmto uvažovaním a aké odhodenie nádeje zahŕňa voľba kapitulovať na všetko a preťať každé puto!“

„Kiež inšpiruje lekárov Ten, ktorý sa istým spôsobom sám nazval vaším kolegom“

Na záver pápež František povzbudil zdravotníkov, aby vo svojom prístupe k chorým vždy pamätali na príklad Ježiša a inšpirovali sa jeho gestami. Pri tomto povzbudení rovnako pamätal aj na samotných onkologických pacientov:

„Kiež jeho postava, ktorej kontemplácia sa nikdy nevyčerpá - také veľké je svetlo, ktoré z nej vychádza -, inšpiruje chorých a pomáha im nachádzať silu nepretrhnúť putá lásky, obetovať utrpenie za bratov a sestry, udržiavať živým priateľstvo s Bohom. Kiež inšpiruje lekárov Ten, ktorý sa istým spôsobom sám nazval vaším kolegom, ako lekár poslaný od Otca, aby uzdravil ľudstvo: hľadieť vždy na dobro druhých, veľkodušne sa nasadzovať, bojovať za solidárnejší svet. Kiež inšpiruje každého byť blízkym k tomu, kto trpí.“

02 septembra 2019, 18:06