Hľadaj

Vatican News
2019.09.26 Comunita' Emmanuel 2019.09.26 Comunita' Emmanuel  (Vatican Media)

Charitatívna komunita z Lecce: Byť s Kristom a s bratmi v ich ťažkostiach

Zotrvávať s Kristom a s bratmi v ťažkostiach – k tomuto povzbudil pápež František členov talianskeho spoločenstva s názvom Emmanuel, zameraného najmä na sociálnu a charitatívnu službu. Prijal ich na osobitnej audiencii vo štvrtok 26. septembra.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Komunita z juhotalianskeho Lecce, ktorá sa venuje službe núdznym a marginalizovaným osobám, si budúci rok pripomenie 40. výročie svojho vzniku. Medzi 400 účastníkmi audiencie bol aj jej zakladateľ, jezuitský páter Mario Marafioti.

Mesto Lecce sa nachádza v juhovýchodnom cípe Talianska a je známe ako kultúrny skvost regiónu Apúlia. Práve tu v roku 1980 skupina mužov a žien otvorila domov pre osoby v núdzi, čo predstavuje počiatky komunity Emmanuel. Dnes sa komunita za pomoci početných dobrovoľníkov stará o 500 osôb a hlavnú pozornosť venuje mladistvým. Jej činnosť je rozdelená do šiestich sektorov: rodina, postihnutí, závislosti, sociálna spolupráca a podnikanie, migrácie a diakonia.

Ako pripomenul pápež, „komunita sa zrodila v deň Vianoc a vyjadruje vieru stelesnenú v službe“. „Pán klope na dvere s tvárou krehkých ľudí, bratov a sestier žijúcich v chudobe, opustenosti či otroctve“, povedal Svätý Otec a členom komunity naznačil „majstrovskú cestu“, ktorou sa majú uberať:

„Chcel by som vás utvrdiť na majstrovskej ceste, ktorou je dvojité zotrvávanie: zotrvávať s Kristom a zotrvávať s bratmi v ťažkostiach. Toto je kľúč. Je to cesta, ktorá je naznačená v samotnom mene komunity: Emmanuel. Boh nám ukazuje túto cestu: On, ktorý je láska, je Boh-s-nami. A to nie ako nejaká idea, či ešte horšie ako akási ideológia, ale ako život, Ježišov život. On je Emmanuel, Boh-s-nami, ktorý vydával svedectvo o láske Otca, zdieľajúc s nami až do krajnosti naše človečenstvo.

Z tohto zdroja čerpáme živú vodu, aby sme šli vpred a aby sme si nenechali ukradnúť radosť, nádej a odvahu darovať sa; aby sme boli spolu bez vzájomného zraňovania; aby sme i po sklamaniach a neúspechoch opätovne rozhodili siete; aby sme aj naďalej pracovali s radosťou, aj keď je to ťažké a pociťujeme únavu; aby sme zostali verní prvotnému duchu povolania a misie.“

Komunita Emmanuel z Lecce sa plánuje v budúcom roku venovať hlbšiemu čítaniu  apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium, čo Svätý Otec ocenil.

26 septembra 2019, 17:38