Hľadaj

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE-RELIGION VATICAN-POPE-AUDIENCE-RELIGION  (AFP or licensors)

Pápež listom pozdravil synodu Valdénskej a metodistickej cirkvi

„Sme povolaní napredovať v našom úsilí na ceste vzájomného poznávania sa, porozumenia a spolupráce, aby sme dosvedčovali Ježiša a jeho Evanjelium lásky.“ Takto píše pápež František v pozdravnom liste účastníkom synody Valdénskej a metodistickej cirkvi. Výročná synoda prebieha v dňoch 25. – 30. augusta v Torre Pellice pri Turíne.

Svätý Otec 180 účastníkom synody vyjadruje „bratskú blízkosť svojej osoby i celej Katolíckej cirkvi“. Pápež sa zároveň modlí, aby počas stretnutí mohli zakúsiť „živú skúsenosť Ducha Svätého, ktorý vedie a dáva silu kresťanskému svedectvu“.

Svätý Otec zdôrazňuje dôležitosť rastúceho ekumenizmu a jednoty medzi kresťanmi. Spoločne totiž môžeme šíriť spravodlivosť a pokoj, píše pápež:

„Pripájam sa k vašej modlitbe aj preto, aby som od Pána prosil upevnenie ekumenického ducha medzi kresťanmi, ako aj rastúcu jednotu medzi našimi Cirkvami.“

„Ako Kristovi učeníci môžeme ponúknuť spoločnú odpoveď na utrpenia, ktoré sužujú mnohých ľudí, osobitne tých najchudobnejších a najslabších, šíriac tak spravodlivosť a pokoj.“

Medzi témami diskusií synody Valdénskej a metodistickej cirkvi sú okrem iných: náboženská sloboda, vzťahy so štátom, sociálna a komunitná činnosť, tzv. globálna diakonia, ľudské práva, ekumenizmus a medzináboženský dialóg.

Touto synodou sa uzatvára mandát súčasného moderátora spomínanej cirkvi – pastora Eugenia Bernardiniho. V závere synody bude zvolené jej nové vedenie.

Pripomeňme, že pápež František ako vôbec prvý pápež navštívil túto reformovanú kresťanskú cirkev počas svojej púte do Turína v roku 2015.

-zk-

26 augusta 2019, 12:31