Hľadaj

Vatican News

Ochrana oceánov – septembrová výzva pápeža Františka v Apoštoláte modlitby

Apoštolát modlitby sa v septembri zameria na ochranu oceánov. Pápež vyzýva k modlitbe „za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane svetových morí a oceánov.“ Dátum 1. september je Svetovým dňom modlitby za ochranu stvorenstva.

Pápež František v krátkom videu upozorňuje na dôležitosť pokladu morí a oceánov, ktorý je potrebné chrániť. Znepokojený súčasným stavom mnohých z nich žiada veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili a konali tak, aby politici, vedci a ekonómovia pracovali spolu na ochranných opatreniach.

Video Apoštolátu modlitby s posolstvom Svätého Otca vychádza tesne pred 1. septembrom, Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenie, ktorý zaviedol pápež František v roku 2015 v súčinnosti s ekumenickým patriarchom Bartolomejom. Svätý Otec sa vo videu prihovára v rodnej španielčine týmito slovami:

„Oceány obsahujú hlavnú časť vôd planéty a tiež podstatnú rozmanitosť biologických druhov, z ktorých sú mnohé z rôznych príčin v ohrození. Stvorenie je projekt Božej lásky k celému ľudstvu. Naša solidárnosť so „spoločným domom“ sa rodí z našej viery. Modlime sa tento mesiac za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane morí a oceánov.“

Začína sa Mesiac úcty k stvorenstvu

S nástupom septembra sa začína aj „Mesiac stvorenstva“ (Season of Creation), ktorý každoročne zjednocuje kresťanov na celom svete a tento rok sa bude konať od 1. septembra do 4. októbra.

Medzinárodný riaditeľ Svetovej modlitbovej siete pápeža P. Frédéric Fornos SJ pripomína, že minulý rok pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie (#SeasonOfCreation) 1. septembra pápež František podobne vyzval na ochranu morských ekosystémov:

„Tvárou k tejto mimoriadnej situácii sme povolaní k tomu, aby sme sa angažovali v aktívnej mentalite, modlili sa, akoby všetko záviselo od Božej prozreteľnosti a pracovali, akoby všetko záviselo od nás.“

V tomto mesiaci Apoštolátu modlitby Svätý Otec konkrétnym spôsobom vyzýva veriacich, aby si uvedomili, že „naša solidarita so spoločným domom sa rodí z našej viery. Stvorenie je projekt Božej lásky k ľudstvu.“

Ochrana oceánov a morí pred ohrozeniami

Oceánsky fytoplanktón je zodpovedný za produkciu viac ako polovice kyslíka planéty, takže možno povedať, že oceány sú jednou časťou pľúc sveta. Ako uvádza OSN, oceány poskytujú základné prírodné zdroje, ako sú potraviny, lieky, biopalivá, prispievajú k molekulárnemu rozkladu a odstraňovaniu odpadu a znečistenia, a prímorské ekosystémy pôsobia ako tlmiče nárazov na zníženie škôd spôsobených búrkami.

V súčasnosti sa každý rok do oceánu dostáva 13 miliónov ton plastov, čo okrem iného prispieva aj k úbytku ohrozených druhov. Vážnosť spočíva nielen v skutočnosti, že väčšina plastov zostáva v prírode ako odpad po celé desaťročia alebo storočia. Niektoré plastové odpady sa premieňajú na tzv. mikroplasty, ktoré ryby či iné morské živočíchy skonzumujú a uvádza sa tým do pohybu kontaminovaný globálny potravinový reťazec.

Osobné svedectvo francúzskeho žurnalistu

K pápežovmu septembrovému posolstvu Apoštolátu modlitby, ktoré hovorí o oceánoch, vytvorilo ústredie Apoštolátu modlitby krátke video v spolupráci s francúzskym novinárom a fotografom známym dlhoročnou filmovou kariérou venovanou starostlivosti o planétu. Yann Arthus-Bertrand sa špecializuje na oblasť životného prostredia najmä prostredníctvom fotografie, najmä leteckých snímok.

Vytvoril cez 500 000 obrázkov vo viac ako 100 krajinách i vďaka spolupráci stoviek fotografov, čo ho preslávilo na celom svete. Ako „veľvyslanec dobrej vôle“ v rámci Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z roku 2009 upriamil svoj prvý celovečerný film Domov (Home) na stav našej planéty, ktorý videlo takmer 600 miliónov ľudí.

V roku 2012 Yann Arthus-Bertrand režíroval spolu s Michaelom Pitiotom z filmovej spoločnosti Hope Production 90-minútový dokument Planet Ocean, ktorý hovorí o človeku a oceánoch a ukazuje mimoriadne obrazy morí. Celá práca Arthusa-Bertranda svedčí o jeho túžbe prebudiť kolektívne povedomie zodpovednosti u čo najväčšieho počtu ľudí. Preto i filmy Hope Production sú zadarmo dostupné mimovládnym organizáciám, združeniam a školám ako súčasť programov environmentálneho vzdelávania, ktoré realizujú prostredníctvom nadácie GoodPlanet.

Svoju spoluprácu na videu k posolstvu Svätého Otca komentuje Yann Arthus-Bertrand osobným svedectvom:

„Verím, že riešenie na záchranu planéty bude duchovné. Preto je pre mňa veľkou cťou pripojiť sa k pápežovi Františkovi v tejto oficiálnej a globálnej výzve konať. Plne zdieľam jeho hodnoty a víziu, ktorú opísal v Laudato si´. Je pre mňa cťou spolupracovať na riešení zásadného problému ochrany morských prostredí.“

Videoposolstvo pápeža Františka je adresované nielen katolíkom, ale všetkým, ktorí chcú lepší svet, modliť sa a reagovať na výzvy pre ľudstvo.

Modlitbový úmysel miestnej Cirkvi na Slovensku

Okrem spoločnej témy celosvetového charakteru Apoštolát modlitby zároveň pozýva aj k modlitbe na osobitné úmysly vybrané miestnou cirkvou. Úmysel Konferencie biskupov Slovenska na mesiac september znie:

„Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine aj vďaka kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách.“

-mh, jb- 

31 augusta 2019, 12:00