Hľadaj

Vatican News

Modlitbový úmysel pápeža na august: Rodiny, dielne pravej ľudskosti

Pápež František v auguste pozýva modliť sa za rodiny a starať sa o ne. Svojmu videoposolstvu s úmyslom Apoštolátu modlitby dal názov: Rodiny, dielne pravej ľudskosti.

Rodiny sú podľa Svätého Otca tým najlepším dedičstvom pre budúcnosť, a tak vyzýva modliť sa „za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej ľudskosti.”

V minútovom videu Svetovej siete modlitby pápeža Svätý Otec v španielčine hovorí:

„Aký svet chceme zanechať pre budúcnosť? Zanechajme svet s rodinami. Dbajme o rodiny, pretože sú opravdivými školami zajtrajška, priestormi slobody, centrami ľudskosti. A venujme v našich rodinách ten najvhodnejší priestor modlitbe, osobnej aj spoločnej. Modlime sa, aby sa rodiny, vďaka životu modlitby a lásky, stávali čoraz viac «laboratóriami ľudskosti».“

Ako v súvislosti s dnešným prezentovaním augustového videoposolstva Svätého Otca vysvetľuje riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža páter Frédéric Fornos SJ, modlitbový úmysel pápeža je „apelom, aby sa rodiny venovali dialógu, vzájomnému zdieľaniu a prežívaniu skúseností, aby sa naučili vzájomne sa prijímať a odpúšťať si, keďže predstavujú prvé miesto, kde sa človek učí milovať.“

„Zároveň však jeho slová upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje prehnaný individualizmus, ktorý deformuje rodinné putá a končí sa tým, že každý člen rodiny sa považuje za akýsi ostrov, s rizikom vytvárania dynamizmov neznášanlivosti a agresivity“, dodáva francúzsky jezuita, zodpovedný za medzinárodné dielo Apoštolátu modlitby.

Slovenskí biskupi v auguste pozývajú modliť sa na úmysel: „Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali dostatok duchovných síl na zvládanie každodenných ťažkostí.“

-zk-

01 augusta 2019, 17:52