Hľadaj

Pápež vo videoposolstve na tému migrantov: Autentický rozvoj je o začleňovaní

Pápež František podporil kampaň Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj v rámci príprav na Svetový deň migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 29. septembra. Vo svojom videoposolstve rozvíja tohtoročnú tému spomínaného dňa: „Nejde tu iba o migrantov“ i jej podtitul, ktorý Sekcia pre migrantov a utečencov dikastéria vybrala k reflexii na mesiac júl: „Ide tu o to, aby sme nikoho nevylučovali“.

Pápež vo videu v španielčine pripomína slová z Evanjelia podľa Matúša (18,10): «Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach». Okrem iného pápež uvádza:

„Súčasný svet je každým dňom elitárskejším a každým dňom je krutejším voči vylúčeným osobám. Rozvojové krajiny aj naďalej vyčerpávajú svoje najlepšie prírodné a ľudské zdroje

 v prospech niekoľkých privilegovaných trhov. Vojny postihujú len niektoré regióny sveta; napriek tomu sa výroba a predaj zbraní odohráva v iných regiónoch, ktoré sa potom nechcú postarať o utečencov, nechcú, neprijímajú týchto utečencov, ktorých plodia konflikty. Mnohokrát sa hovorí o pokoji, no predávajú sa zbrane. Môžeme teda hovoriť o pokrytectve v reči? Následkami vždy trpia maličkí, chudobní, tí najzraniteľnejší ľudia, ktorým sa zakazuje prisadnúť si k stolu a ktorým sú ponechané len „odrobinky“ (porov. Lk 16, 19-21).

«„Vychádzajúca“  Cirkev [...] vie prevziať iniciatívu bez strachu ísť dopredu, hľadať tých, čo sa vzdialili, a dôjsť na každú križovatku ciest v snahe odovzdať pozvanie odlúčeným» (Apošt.

 exhort. Evangelii gaudium, 24), ktorých my sami ako spoločnosť vylučujeme. Rozvoj exkluzívne vyhradený len pre niektorých robí bohatých ešte bohatšími a chudobných ešte chudobnejšími. Autentický rozvoj je ten, ktorý sa zameriava na začleňovanie – je inkluzívny – má za cieľ zapojiť všetkých mužov a ženy sveta, podporujúc ich integrálny rast a majúc starosť o budúce generácie. Skutočný rozvoj je inkluzívny a plodný, orientovaný do budúcnosti.“

-zk-  

02 júla 2019, 17:35