Hľadaj

Vatican News
2019.01.28 GMG LISBONA 2022 LOGO 2019.01.28 GMG LISBONA 2022 LOGO 

Už je známa téma SDM v Lisabone: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa

Svätý Otec ohlásil v sobotu 22. júna tému najbližších Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v roku 2022 v Lisabone. Sú ňou slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

Zuzana Klimanová – Vatikán

Tému pápež František oznámil pri osobitnej audiencii účastníkov Medzinárodného fóra mladých, ktoré sa práve skončilo v mestečku Sassone di Ciampino pri Ríme.

Okrem hlavnej témy SDM v Lisabone pápež oznámil aj témy dvoch prípravných ročníkov. V roku 2020 budú mladí uvažovať nad Ježišovou výzvou: «Mládenec, hovorím ti, vstaň!» (Lk 7,14). V roku 2021 to bude téma: «Vstaň; ustanovujem ťa za svedka toho, čo si videl» (porov. Sk 26,16).

Slová pápeža účastníkom Medzinárodného fóra mladých

Celkovo 246 zástupcov mladých zo 109 krajín sveta na fóre s témou: „Mladí v akcii v synodálnej Cirkvi“ diskutovali o tom, ako môžu realizovať výsledky minuloročnej Synody biskupov o mladých v miestnych komunitách.

Pápež František zdôraznil, že mladí majú byť protagonistami v uplatňovaní výsledkov synody. V príhovore sa viackrát odvolával na evanjeliový príbeh o emauzských učeníkoch, ktorý Synoda biskupov uznala za paradigmatický text pre misiu Cirkvi vo vzťahu k mladým:

„Ako emauzskí učeníci, sme povolaní prinášať Kristovo svetlo do tmy sveta. Vy, drahí mladí, ste povolaní byť svetlom v noci mnohých vaši vrstovníkov, ktorí ešte nepoznajú radosť z nového života v Ježišovi.“

Svätý Otec mladým zdôraznil aj potrebu spoločenstva: „Radosť je autentická, keď sa o ňu delíme s druhými. (...) Ježiša stretávame predovšetkým v spoločenstve a na cestách sveta. Čím viac ho nesieme druhým, tým viac ho cítime prítomného v našich životoch.“

Oheň, ktorý podobne ako u emauzských učeníkov Ježiš zapálil v našich srdciach, musíme živiť a šíriť ďalej, ináč uhasne, zdôraznil pápež mladým.

Záber z audiencie
Záber z audiencie

Jedine kráčajúc spoločne budeme skutočne silní

Na to, aby sme do sveta priniesli pozitívnu zmenu, potrebujeme jedni druhých, potrebujeme  vzájomnú jednotu, upozornil napokon Svätý Otec a mladých vyzval:

„Drahí mladí, ešte raz opakujem: vy ste dneškom Boha, dneškom Cirkvi! Nielen budúcnosťou, ale i súčasnosťou. Buď hráte teraz, alebo zápas prehráte. Teraz. Cirkev vás potrebuje, aby bola naplno sama sebou. Ako Cirkev ste telom zmŕtvychvstalého Pána, prítomným vo svete.

Chcem, aby ste si vždy pamätali, že ste údmi jediného tela, spoločenstva. Ste medzi sebou vzájomne prepojení a osamotení neprežijete. Potrebujete jedni druhých, aby ste skutočne urobili zmenu vo svete, ktorý je čoraz viac pokúšaný rozdeleniami.

Pomyslite na toto: vo svete sú čoraz viac rozdelenia a rozdelenia prinášajú vojny, prinášajú nepriateľstvo. No vy musíte byť poslami jednoty. Stojí za to ísť touto cestou. Jedine kráčajúc spoločne budeme skutočne silní. S Kristom, Chlebom života, ktorý nám dáva silu na cestu, prinášajme svetlo jeho ohňa do nocí tohto sveta!“ 

Krátke video z Medzinárodného fóra mladých

Aktualizované: 22.6.2019, 14:54

22 júna 2019, 12:20